Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne 6. dubna 2018

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019:

 

Registrační číslo žáka

Výsledek rozhodnutí

Registrační číslo žáka

Výsledek rozhodnutí

NV 18/01

přijat/a

NV 18/23

přijat/a

NV 18/03

přijat/a

NV 18/24

přijat/a

NV 18/04

přijat/a

NV 18/25

přijat/a

NV 18/06

přijat/a

NV 18/26

přijat/a

NV 18/07

přijat/a

NV 18/27

přijat/a

NV 18/09

přijat/a

NV 18/28

přijat/a

NV 18/10

přijat/a

NV 18/29

přijat/a

NV 18/11

přijat/a

NV 18/30

přijat/a

NV 18/13

přijat/a

NV 18/32

přijat/a

NV 18/14

přijat/a

NV 18/36

přijat/a

NV 18/15

přijat/a

NV 18/37

přijat/a

NV 18/17

přijat/a

NV 18/38

přijat/a

NV 18/19

přijat/a

 

 

NV 18/20

přijat/a

 

 

NV 18/21

přijat/a

 

 

NV 18/22

přijat/a

 

 

 

Žádosti o odklad již v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) není možné podávat.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě.

Zda bude otevřena jedna nebo dvě třídy oznámíme začátkem měsíce května.

 

Mgr. Tomáš Augustýn, ředitel školy