Autorské čtení

V úterý 20.3. se žáci 1. až 7. ročníku měli možnost setkat se spisovatelem Janem Opatřilem. První až čtvrtý ročník si po krátkém úvodu, ve kterém byly zopakovány některé základní literární pojmy a představen autor i hrdinové jeho příběhů, poslechl úvodní kapitolu z knih o kapříku Metlíkovi. Pátému až sedmému ročníku pak spisovatel přečetl jednu ze svých hororových povídek ze stejnojmenné knihy a následně diskutoval se studenty na téma horor, povídka, lidské emoce či šikana ve škole. Sedmáky zaujala povídka Markétčin míč, jejíž příběh byl vsazen do okolí Nového Veselí, nebo také tajemný příchod spisovatele v kápi s hořící svící.