Návštěva předškoláků ve vyučování

V předvelikonočních dnech měly obě naše první třídy dlouho a s napětím očekávanou návštěvu z mateřské školy. Do vyučování se za nimi přišli podívat předškoláci, aby si vyzkoušeli, jaké to je chodit do školy. Během hodiny českého jazyka, jehož tématem byly pohádky, si vyzkoušeli nejrůznější aktivity, se kterými se vyučovací hodině žáci běžně setkávají.

Moc pěkně se nám společně pracovalo a teď už hurá k zápisu:-)