Audit Ekoškoly

Dne 25. dubna naše škola obhajovala již počtvrté prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Auditorky strávily ve škole celý den. Hodnotily práci školy v oblastech nakládání s odpady, šetření energií a vodou, péči o prostředí školy i školní zahradu. Zajímalo je  také téma dopravy do školy i využívání ekologických výrobků v provozu školy a  školní kuchyně. Po škole i na zahradě je provázeli zástupci Ekotýmu, kteří prezentovali práci školy v jednotlivých oblastech. Auditorky hodnotily práci školy velmi kladně, ocenily  zejména práci školní kuchyně a aktivity Ekotýmu. Naše brožury o třídění odpadu a sběrových aktivitách budou uveřejněny ve sborníku Dobré praxe a stanou se tak inspirací pro ostatní Ekoškoly. Celý audit proběhl v příjemné atmosféře, děkujeme členům Ekotýmu za dobrou reprezentaci školy. Závěrem auditorky oznámily, že doporučí odborné komisi obhájení titulu Ekoškola.