Oslavy 90. výročí školy

Již několik týdnů u nás pilně probíhají přípravy na oslavy 90.výročí školy, které proběhnou v sobotu 23.června. Program během celého dne, na jehož tvorbě se podílejí (nejen) žáci a zaměstnanci školy, bude velmi pestrý. Nahlédněte do níže uvedeného programu a přijďte si zavzpomínat nebo se jen podívat. Budete moci nahlédnout do starých kronik, zakoupit nově vydaný almanach a další propagační předměty školy. Po celý den budou také na školní zahradě probíhat komentované prohlídky. Těšíme se na vás! 

 

Program oslav 90. výročí školy (změna vyhrazena) :

10.00 Zahájení

10.30 Zajímavá fyzika - pokusy

10.30 Lidové tanečky

11.00 Přivítání pozvaných hostů

11.30 Hudební pohádka 12 měsíčků

12.00 Barevné cvičení s padákem

12.30 Havajský tanec

13.00 Pohádka Nejkrásnější hádanka

13.40 Divadlo 9. třídy - Perníková chaloupka trochu jinak

13.40 Pásmo písní 1.B

14.00 Scénky z vyučování 

od 14.00 Střelecká soutěž na dvorku

14.30 Zajímavá fyzika - pokusy

14.30 Havajský tanec

15.00 Hudební pohádka 12 měsíčků

15.40 Anglická pohádka - Story of Chicken Licken

15.45 Hry na dechové nástroje - vystoupení

17.00 Ukončení