Sčítání ptáků na krmítku

Naše škola se zapojila do akce  České společnosti ornitologické – „Krmítka 2019“ . Jedná se o projekt tzv. občanské vědy – vědci získávají data za pomoci občanů. Díky spolupráci tisícovek laiků získají odborníci důležité údaje o ptácích, kteří v zemi zimují. Časem, v horizontu několika let, získají  přehled, jací ptáci ubývají a přibývají, a také zjistí, jaké prostředí nejraději využívají. Po 15. lednu začnou ornitologové data vyhodnocovat, konečné výsledky by mohli znát na přelomu ledna a února.Díky mezinárodní spolupráci budou výsledky srovnámny i se zahraničím.

Sčítání probíhalo 4. – 6. ledna. Ptáky sčítali zejména členové přírodovědného kroužku, zapojila se i školní družina. Při hodinovém pozorování jsme zapisovali vždy nejvyšší počet současně spatřených jedinců každého druhu. Sledovali  jsme krmítka na školní zahradě i na dvoře u školy. Celkem bylo zaznamenáno 12 ptačích druhů, nejpočetnější byli stehlíci a vrabci polní, následovaly sýkory koňadry. Raritou bylo pozorování dvou holubů hřivnáčů na školní zahradě (pozorovatelé Jakub Chalupa a Dominik Bartůněk) - jedná se o tažný druh, vzhledem k oteplování se v posledních letech objevují i v zimě.  Přesné údaje ze sčítání najdou zájemci na webu ČSO Birdlife.