Matematické soutěže

Na konci ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro pátý a devátý ročník. Naši školu reprezentovali J. Knap, J. Chalupa, V. Sobotka, K. Poulová (v kategorii Z5) a V. Horníčková, M. Zachová a L. Odehnalová (v kategorii Z9). Jakubu Knapovi soutěžní úlohy ušili na míru a po právem se stal vítězem okresního kola. 

Konec března byl věnován soutěži Matematický klokan. Soutěže se zúčastnili žáci 2. – 9. třídy a mnozí předvedli velmi kvalitní výkony. Nejlepší řešitelkou se stala Aneta Mužátková, která ve své kategorii získala plný počet bodů, což ji pasuje i na jednoho z 37 vítězů v celostátním měřítku (113 681 řešitelů v příslušné kategorii).

Na začátku dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro šestý, sedmý a osmý ročník. Naši školu reprezentovali O. Danihel (v kategorii Z6), H. Hemzová a K. Knapová (v kategorii Z7) a M. Maternová a A. Křehlíková (v kategorii Z8). H. Hemzová získala krásných 14 bodů z 18 možných. 

Konec května byl věnován okresnímu kolu soutěže Pythagoriáda. Za naši školu se nominovali J. Knap (5. třída), H. Hemzová (7. třída), M. Maternová a V. Musil (8. ročník). J. Knap nezklamal a obsadil krásné 2. místo, H. Hemzová obsadila 3. místo. 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a nejúspěšnějším žákům moc gratulujeme.