Lesní stezka

V úterý 18.6. starší děti z přírodovědného kroužku Kulíšek připravily pro 1.-3. třídu lesní stezku. Věkově smíšené týmy vyrážely na značenou cestu v několikaminutových intervalech a během ní na ně čekala spousta zajímavých, zábavných a také netradičních úkolů, které prověřily jejich znalosti o lesním společenství. Týmy spolu pěkně pracovaly, cestou si stihly popovídat o různých tématech a vzájemně se více poznat i mezi ročníky. V cíli jsme si ještě poseděli u ohně a opekli si buřty. Počasí nám přálo a akce se moc vydařila. Kulíškům moc děkujeme za krásné vyučování mimo školní lavice!:-)