Školní družina

Ranní družina je ve školním roce IMG 01982019/20         od 6.00 hod. pro všechny děti z 1. - 4. třídy.