Zahrada o prázdninách

Na školní zahradu jsme nezapomněli ani o prázdninách. Proběhlo celkem 8 brigád, bylo odpracováno 250 hodin, 35 dětí pracovalo víckrát než třikrát, 14 dětí více než pětkrát. Mnohokrát nám pomáhaly odcházející holky z deváté třídy, přišli budoucí prvňáčci i docela malí tříletí zahradníci. Pracovali také někteří rodiče a prarodiče, jejich zkušenosti a fortel byly hned znát. Na zahradě vládla vždy příjemná nálada a práce nám šla pěkně od ruky. Díky zahradě jsme zažili pocity sounáležitosti i smysluplné práce. Svět je zas o trošku lepším místem. 

Všem brigádníkům patří velké poděkování, jsme rádi, že máme tak pilné a obětavé žáky. Za spolupráci děkuji i učitelům, kteří s dětmi na zahradě pracovali v době své dovolené.  

Eva Nováková, správce školní zahrady

 

třída

počet účastí

průměr na

žáka

2.A

 

19

1,26

2.B

17

1,21

3.A

15

0,83

3.B

8

0,5

4.

27

1,12

5.

36

1,28

6.

48

1,60

7.

14

0,93

8.

18

1,05

9.A

12

1,66

9. B

7

0,46

 

Celkem

250

0,96