Zápis do 1. třídy ZŠ – změna organizace

 

V souladu s opatřením vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 upravujeme podmínky zápisu dětí do 1. třídy ZŠ.

Zápisy (příjem žádostí a dalších dokumentů) budou probíhat od 1. do 17. dubna 2020, bez nutnosti osobní přítomnosti ve škole. Dle situace bude následně svoláno setkání vyučujících s přijatými žáky a jejich rodiči.

Rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte, doručí:

 • žádost o přijetí (ke stažení v dokumentech školy)
 • zápisový list (ke stažení v dokumentech školy)
 • kopie rodného listu dítěte

 

Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, doručí:

 • Žádost o odklad (ke stažení v dokumentech školy)
 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa
 • Doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně poradenské centrum)
 • Prostou kopii rodného listu dítěte

 

 

Možnosti doručení:

 • do datové schránky školy (2tsmfux)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou nebo vhozením do schránky školy
 • osobní podání v kanceláři školy

Ostatní pokyny z původního vyhlášení zápisu zůstávají v platnosti:

http://www.zsnoveveseli.cz/2065-zapis-do-1-tridy-pro-skolni-rok-2020-2020

 

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

ředitel školy