Pokyny pro žáky 9. ročníku

Hromadné konzultace žáků 9. tříd, kteří se nahlásili, bude probíhat následovně:

 • budova bude pro žáky otevřena od 7.15, dále se budou žáci řídit instrukcemi pedagogických pracovníků, kteří budou již v šatnách
 • pro žáky 9.A bude vyhrazena šatna 7. ročníku, pro žáky 9.B šatna 9. ročníku
 • první blok bude od 7.30 do 9.00, druhý blok od 9.20 do 10.50
 • po skončení výuky žáci musí opustit budovu, bohužel s ohledem na současnou situaci nemůžeme nechávat žáky ve škole do odjezdu autobusů
 • žáci, kteří se přihlásili k odběru obědů, opouští budovu po obědě
 • rozvrh 9.A: úterý: matematika, český jazyk, čtvrtek: český jazyk, matematika
 • rozvrh 9.B: úterý: český jazyk, matematika, čtvrtek: matematika, český jazyk
 • konzultace 9.A budou probíhat v učebně Vv, 9.B v učebně cizích jazyků ve 3. podlaží
 • žáci při vstupu odevzdají čestné prohlášení, pokud jej již nezaslali v originále do školy dříve (formulář v sekci dokumenty)
 • bez odevzdaného čestného prohlášení nebudou do školy vpuštěni
 • žáci musí mít jednu roušku nasazenu a další s sebou, společně se sáčkem na jejich ukládání, bez tohoto nebudou do školy vpuštěni
 • roušky mohou žáci sundat jen na pokyn vyučujícího, jinak ji nosí stále nasazenou
 • žáci musí po celou dobu dodržovat mezi sebou bezpečné rozestupy (alespoň 1,5 m)

Upozorňujeme, že i nadále žáci plní úkoly "domácí výuky" ze všech předmětů, dle pokynů pedagogů.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel a souvisejících předpisů.

 

 

 

 

 

Od 11. května bude umožněna přítomnost žáků 9. ročníku ve školách za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Výuka je předběžně plánována na úterý a čtvrtek, vždy dvě hodiny matematiky a dvě hodiny českého jazyka v rozmezí 7.25 - 11.05. Účast je dobrovolná a zájemci jsou povinni se nahlásit nejpozději do 7. května vyplněním dokumentu Potvrzení zájmu - 9. ročník (více informací v dokumentu). První setkání je plánováno na úterý 12. května. Nejpozději první den účasti ve vzdělávání doručí žák originál čestného prohlášení o zdravotním stavu.

Po vyhodnocení zájmu budeme informovat o rozdělení do skupin a o dalších organizačních záležitostech.

Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat za následujících podmínek:

·      V období do konce školního roku budou platit zvýšená hygienická opatření: žáci budou rozděleni do neměnných skupin po nejvýše 15 žácích, nebudou se setkávat s žáky z jiných skupin. U vstupu do budovy, v každé třídě a na WC bude umístěna desinfekce.

·      Žáci i před budovou musí nosit roušky a dodržovat rozestupy, do budovy vstupují jen na pokyn zaměstnance školy.

·      Žáci nejpozději první den docházky doručí originál čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

·      Žáci dochází do školy pouze v případě, že jsou zcela zdrávi a nemají zvýšenou tělesnou teplotu.

·      Každý žák má na každý den dvě roušky a sáček pro jejich ukládání.

·      Žáci jsou povinni nosit roušku po celou dobu pobytu ve společných prostorách. Ve třídě ji mohou sundat jen s výslovným souhlasem vyučujícího.

·      Žáci po celou dobu pobytu ve škole dodržují vzdálenost 2 m od ostatních osob.

·      Formulář zájmu o účast je nutné odeslat do školy elektronicky (postačuje scan) nebo vhodit do schránky na budově školy nejpozději do 7. května 2020. První den nástupu musí být ve škole originál nebo jej žák přinese s sebou.