Pokyny pro žáky 1. stupně

Od 25. května bude umožněna přítomnost žáků těm žákům 1. stupně (1. - 5. ročník), kteří v daném termínu (18. května) zaslali formulář "Potvrzení zájmu." Provoz školy byl naplánován tak, aby v dopoledním bloku mohli být žáci se svými spolužáky a třídními učitelkami, v pátém ročníku i s dalšími vyučujícícmi. Bohužel za stávajících předpisů nemůžeme umožňovat vše, jako v běžném režimu, i když bychom velmi rádi.

Organizační informace:

 • výuka začíná vždy v 7.25
 • budova bude pro žáky otevřena od 7.10, dále se budou žáci řídit instrukcemi pedagogických pracovníků, kteří budou již v šatnách
 • v šatnách se žáci nezdržují, ale pokračují ihned po přezutí do svých tříd
 • až do konce školního roku se žáci budou učit dle zvláštního rozvrhu, který dostanou od své třídní učitelky
 • po skončení výuky žáci musí opustit budovu, pokud žáci končí obědem, opouští školu po oběde
 • výuku budou žáci mít ve své třídě, 5. třída se bude vyučovat v učebně fyziky
 • nejpozději první den příchodu do školy žáci při vstupu odevzdají čestné prohlášeníbez odevzdaného čestného prohlášení nebudou do školy vpuštěni
 • žáci musí mít jednu roušku nasazenu a další s sebou, společně se sáčkem na jejich ukládání, bez tohoto nebudou do školy vpuštěni
 • roušku nosí žáci stále nasazenou, sundat ji mohou pouze na pokyn vyučujícího
 • žáci musí po celou dobu dodržovat mezi sebou bezpečné rozestupy (alespoň 1,5 m)
 • odpolední blok bude probíhat v prostorách školní družiny, o rozdělení do skupin budou žáci informováni třídními učiteli

Upozorňujeme, že žáci, kteří nebudou do školy docházet, pokračují i nadále ve "výuce na dálku".

Děkujeme za dosavadní spolupráci a prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel a souvisejících předpisů.

 

 

 

Od 25. května bude umožněna přítomnost žáků 1. stupně (1. - 5. ročník) ve škole, kde budou v dopoledním bloku plnit obsah vzdělávání, jaký plní žáci na dálku z domu. V odpoledním bloku pak konávají další aktivity. Účast je dobrovolná a zájemci jsou povinni se nahlásit nejpozději do 18. května vyplněním dokumentu Potvrzení zájmu - 1. stupeň (více informací v dokumentu) a zasláním na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Nejpozději první den účasti ve vzdělávání doručí žák originál čestného prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

Po vyhodnocení zájmu budeme informovat o rozdělení do skupin a o dalších organizačních záležitostech. Počet žáků v odpoledním bloku může být omezen, v takovém případě budou použita kritéria pro přihlašování do školní družiny.

Vyučování bude probíhat za následujících podmínek:

·      V období do konce školního roku budou platit zvýšená hygienická opatření: žáci budou rozděleni do neměnných skupin po nejvýše 15 žácích, nebudou se setkávat s žáky z jiných skupin. U vstupu do budovy, v každé třídě a na WC bude umístěna desinfekce.

·      Žáci i před budovou musí nosit roušky a dodržovat rozestupy, do budovy vstupují jen na pokyn zaměstnance školy.

·      Žáci nejpozději první den docházky doručí originál čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

·      Žáci dochází do školy pouze v případě, že jsou zcela zdrávi a nemají zvýšenou tělesnou teplotu.

·      Každý žák má na každý den dvě roušky a sáček pro jejich ukládání.

·      Žáci jsou povinni nosit roušku po celou dobu pobytu ve společných prostorách. Ve třídě ji mohou sundat jen s výslovným souhlasem vyučujícího.

·      Žáci po celou dobu pobytu ve škole dodržují vzdálenost 2 m od ostatních osob.

·      Formulář zájmu o účast je nutné odeslat do školy elektronicky (postačuje scan) nebo vhodit do schránky na budově školy nejpozději do 18. května 2020. První den nástupu musí být ve škole originál nebo jej žák přinese s sebou.