Informace k ukončení školního roku

Školní rok bude ukončen předáním vysvědčení v pátek 26. června 2020. Zahájení vyučování bude v 7.25, ukončení cca v 8 hodin. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování si po skončení vyučování vyzvednou obědový balíček. Tento den se budou také fotit všechny třídy, dle připravovaného harmonogramu, podrobnější informace poskytnou třídní učitelky. Ve škole stále platí zvýšená hygienická opatření. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, kteří odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ti, kteří jej již odevzdali dříve, znovu odevzdávat nemusejí). Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušku, sundat ji mohou pouze na pokyn učitele.

Po předání vysvědčení mohou ve škole zůstávat pouze žáci, kteří jsou přihlášeni do odpoledního bloku. Ukončení odpoledního bloku bude ve 14 hodin.

Slavnostní ukončení školního roku žáků 9. ročníku proběhne v obřadní síni městyse Nové Veselí. Z důvodů minimalizace epidemiologických rizik bude ukončení každé třídy zvlášť, 9.A v 7.40, 9.B v 8.10.