Sběrové aktivity - vyhodnocení

Sběr starého papíru jsme byli nuceni na jaře stopnout. Na trhu je ho přebytek a sběrny jej přestaly vykupovat. Přesto si každá třída na konci školního roku vyhodnotí nejlepší sběrače. Po celý školní rok jsme sbírali pomerančovou a citronovou kůru. Pomerančové kůry jsme shromáždili 210 kg a citronové 8kg. Utržené peníze půjdou do třídních fondů. I přes deštivé počasí a situaci okolo koronaviru se našli sběrači léčivých rostlin. Šest nejpilnějších bude odměněno finanční poukázkou. Všem, kteří se do sběrových aktivit zapojili, děkujeme za spolupráci. Vážíme si také podpory, které se našim žákům dostává z řad rodičů a prarodičů.