Den bez aut

 

V úterý 22. září se naše škola připojila ke krajské akci Den bez aut pořádané v rámci Týdne evropské mobility. Již minulý týden proběhla velmi zdařilá agitace  - žáci osmé třídy „repovali“ na vlastní nápaditý text a připravili plakáty s informacemi, které byly rozmístěny po budově školy. Možná i díky tomu se zapojil  velký počet žáků i ostatních pracovníků školy. Ten, kdo se dopravil do školy bez auta, přišel v zeleném tričku a všichni účastníci se také společně vyfotili na školním dvoře. Velkou pochvalu zaslouží žáci šesté a deváté třídy, ve kterých bylo zapojení do akce 100 %. Děkujeme také za podporu rodičům mladších žáků, kteří přizpůsobili rodinný režim a umožnili dětem zapojení do akce. Snad jsme si alespoň tento den uvědomili, že auto je dobrý služebník, ale je dobré se občas obejít i bez něj.