Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 zákona 561/2000 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace z organizačních důvodů ředitelské volno na úterý dne 22. prosince 2015.

V Novém Veselí dne 30. 11. 2015

Mgr. Tomáš Augustýn, ředitel školy