Polytechnická výchova

ZŠ a MŠ se stala úspěšným žadatelem v dotačním titulu "Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 2015" vypisovaným Krajem Vysočina. Prostředky dotace budou využity na částečné vybavení školních dílen v ZŠ a pořízení pomůek pro polytechnickou výchovu v mateřské škole.

 

PODPORA POLYTECHNICKE VYCHOVY