Informace o zápisu a další výuce

Informujeme, že je v plánu možný nástup žáků 1. stupně od 25. května. Momentálně čekáme na pokyny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví, jakmile budou známy bližší podrobnosti, budeme informovat.

V těchto dnech probíhá vyhodnocování zápisu do 1. třídy, který v letošním roce probíhal bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole. V nejbližších dnech tak budou žadatelům zaslány rozhodnutí ředitele o přijetí či odkladu školní docházky.

Sbírám, sbíráš, sbíráme...

Milí sběrači,

chtěli bychom vás seznámit s aktuálními informacemi, které se týkají sběru.

 • Starý papír:

Jsme nuceni vyhlásit okamžité ukončení sběru. Situace je v současné době taková, že firma od nás papír pouze odveze, bez jakékoliv finanční odměny. Nyní je škola uzavřená, ale i po otevření škol bychom fungovali pouze jako „překladiště“. Další informace ohledně sběru starého papíru očekávejte v průběhu září. Děkujeme za pochopení.

 • Pomerančová a citronová kůra: Pokračujeme v celoročním sbírání, o možnosti odevzdání budete včas informováni.
 • Léčivé rostliny: Vzhledem k aktuální situaci záleží na každé rodině, zda se bude chtít zapojit či nikoliv. Odevzdání bude probíhat v druhé polovině června.

Seznam sbíraných rostlin: 

květ – sedmikráska, bez černý

list – pampeliška, maliník

nať – kopřiva, kontryhel

 

Na konci června bude příležitost odevzdat PET víčka, čistý a přebraný hliník, vybité baterie a drobné elektrospotřebiče. Děkujeme všem, kteří se zapojujete do sběrových aktivit. 

 

Zápis do 1. třídy ZŠ – změna organizace

 

V souladu s opatřením vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 upravujeme podmínky zápisu dětí do 1. třídy ZŠ.

Zápisy (příjem žádostí a dalších dokumentů) budou probíhat od 1. do 17. dubna 2020, bez nutnosti osobní přítomnosti ve škole. Dle situace bude následně svoláno setkání vyučujících s přijatými žáky a jejich rodiči.

Rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte, doručí:

 • žádost o přijetí (ke stažení v dokumentech školy)
 • zápisový list (ke stažení v dokumentech školy)
 • kopie rodného listu dítěte

 

Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, doručí:

 • Žádost o odklad (ke stažení v dokumentech školy)
 • Doporučení odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa
 • Doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně poradenské centrum)
 • Prostou kopii rodného listu dítěte

 

 

Možnosti doručení:

 • do datové schránky školy (2tsmfux)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou nebo vhozením do schránky školy
 • osobní podání v kanceláři školy

Ostatní pokyny z původního vyhlášení zápisu zůstávají v platnosti:

http://www.zsnoveveseli.cz/2065-zapis-do-1-tridy-pro-skolni-rok-2020-2020

 

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

ředitel školy

 

Doplnění informací pro rodiče

V průběhu dne byly pro všechny žáky připraveny učebnice a pracovní sešity. O distribuci do okolních obcí se postarají příslušní starostové (za to velmi děkujeme). Žáci z Nového Veselí si materiály vyzvednou v prostoru zimního vchodu do šaten školy, který bude otevřen dnes do 18 hodin a zítra od 6 do 18 hodin. Materiály jsou roztříděné dle ročníků a připravené v taškách pro jednotlivé žáky (sourozenci mají vše sloučené v jedné tašce). Zadávání práce a její odevzdávání bude organizováno jednotlivými vyučujícími na webových stránkách školy v jednotlivých třídách nebo přes emailové adresy, které postupně shromažďujeme. Zadávání úloh jsme rozvrhli po předmětech do celého týdne tak, aby nedocházelo ke kumulaci práce a každý den žáci pravidelně věnovali určitý čas vzdělávání. Rozvrhy zadávání úloh pro 5.-9. třídu budou na webu v jednotlivých třídách, práci pro 1.-4. třídu si organizují jednotliví třídní učitelé. V některých předmětech bychom chtěli nabídnout žákům možnost online konzultací. Až budou známy podrobnosti, budete infomováni na webových stránkách. Děkujeme rodičům za spolupráci. 

Aktuální informace pro rodiče

Z důvodu přetížení mobilních operátorů se nelze spojit se všemi rodiči. Třídní učitelé se o to budou opakovaně během dne pokoušet. Pokud se s vámi stále nikdo nespojil, pošlete prosím vaši emailovou adresu, na které je možné s vámi komunikovat, na emailovou adresu třídního učitele vašeho dítěte, která je uvedena v kontaktech na webu školy. Další informace budou průběžně doplňovány. Děkujeme za pochopení a spolupráci.