Přerušení výuky

Oznamujeme, že základní škola je rozhodnutím Vlády ČR od 11. března pro žáky uzavřena. Informace o náhradním způsobu vzdělávání vydáme v pondělí 16. března.

Upozornění pro jarní prázdniny

Žádáme rodiče dětí, kteří budou o jarních prázdninách cestovat do zahraničí, zvláště do rizikových oblastí zasažených koronavirem, aby po příjezdu kontaktovali pediatra a zvolili případně 14 denní karanténu. Zároveň předáváme informační letak z krajského úřadu.
Přejeme příjemné prožití jarních prázdnin a děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

 

 

letak COVID 2

Plavecký výcvik

Jako v každém školním roce, i letos se většina třeťáků a čtvrťáků zúčastnila plaveckého výcviku. Po deset týdnů vždy v úterý jezdili do bazénu v Jihlavě, kde pilně zlepšovali své plavecké dovednosti. V poslední lekci proběhly závody, každý dostal své mokré vysvědčení se záznamem svých pokroků a zbyl čas i na vodní radovánky. 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace stanovuje 

termín zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 na úterý 14. dubna 2019 od 9.30 do 17.00 v budově ZŠ Na Městečku 1.

 

1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu 

od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

2. Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

3.  Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, vyplní u zápisu žádost o odklad a na místě doloží povinné přílohy. Těmi jsou vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 4. Zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, oznámí osobně ředitelství školy nejpozději v den zápisu jejich nástup do školy. 

 

Časový rozpis zápisu bude k dispozici v mateřské škole.

Odpadají kroužky míčových her

Ve středu 4.3. a ve čtvrtek 5.3. odpadají kroužky míčových her (ve středu chlapci, ve čtvrtek dívky). Děkujeme za pochopení.