O novoveselský míč 2018

11. ročníku turnaje ve vybíjené dívek se zúčastnilo 6 družstev v kategorii mladších žákyň (6. a 7. třída) a 7 družstev v kategorii starších žákyň (8. a 9. třída). Naše starší žákyně obsadily konečné šesté místo, lépe se vedlo mladším žákyním, které skončily na čtvrtém místě.

Videozáznam z turnaje naleznete zde.

Provoz školy ve středu 31. října

Ve středu 31. října bude z důvodu výpadku dodávky elektřiny uzpůsoben provoz školy následovně:

  • školní družina bude končit provoz ve 14.30
  • odpadá odpolední vyučování
  • odpadají zájmové útvary

Děkujeme za pochopení.

Oslavy státnosti

Naše škola se k oslavám 100. výročí republiky připojí společně s obcí v sobotu 27.10. sázením lípy u fary v Novém Veselí a následným programem v parku před školou. Podrobné informace o programu najdete na stránkách obce. 

Jste srdečně zváni. 

Projekt 72 hodin - hudební vystoupení pro seniory

Stejně jako loni se i letos naše škola připojila k projektu 72 hodin (www.72hodin.cz), jehož cílem je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho. Letos jsme vybrali podkategorii "Lidé  - služba potřebným" a pěvecký sbor v pátek 12.října uspořádal hudební vystoupení v domově seniorů v Novém Městě na Moravě. Přizváni byli také klienti denního stacionáře centra Zdislava. Zpívali jsme písně různých žánrů, zpěv jsme doplnili výrobou jednoduchého rytmického hudebního nástroje s jeho následným zapojením do vystoupení a také pohybovým doprovodem písně. Tato návštěva v nás zanechala hluboké dojmy - také proto, že jsme si, díky velké vstřícnosti, měli možnost prohlédnout celý domov a seznámit se s životem v něm, včetně činností a aktivit, které jsou jeho součástí. Byly nám ukázány (a mohli jsme si i vyzkoušet) různé kompenzační pomůcky a vysvětlen význam reminiscenčních (vzpomínkových) koutků, které se využívají jako forma terapie. Nejsilnější bylo pak vlastní povídání s klienty během prohlídky domova, společné výroby nástrojů i po vystoupení. Zejména s paní učitelkou, která v letošním roce oslavi 102 let!

Jeli jsme potěšit uši a srdce těch, kteří jsou již odkázáni na pomoc druhých - to se nám dle reakcí povedlo -  odvezli jsme si však mnohem víc. Bylo to krásné setkání a doufáme, že ne poslední.  

PS : Jedna naše bývalá žačka si zde dokonce domluvila praxi:-)