Audit Ekoškoly

Dne 25. dubna naše škola obhajovala již počtvrté prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Auditorky strávily ve škole celý den. Hodnotily práci školy v oblastech nakládání s odpady, šetření energií a vodou, péči o prostředí školy i školní zahradu. Zajímalo je  také téma dopravy do školy i využívání ekologických výrobků v provozu školy a  školní kuchyně. Po škole i na zahradě je provázeli zástupci Ekotýmu, kteří prezentovali práci školy v jednotlivých oblastech. Auditorky hodnotily práci školy velmi kladně, ocenily  zejména práci školní kuchyně a aktivity Ekotýmu. Naše brožury o třídění odpadu a sběrových aktivitách budou uveřejněny ve sborníku Dobré praxe a stanou se tak inspirací pro ostatní Ekoškoly. Celý audit proběhl v příjemné atmosféře, děkujeme členům Ekotýmu za dobrou reprezentaci školy. Závěrem auditorky oznámily, že doporučí odborné komisi obhájení titulu Ekoškola.  

Čištění břehů Oslavy

Již tradičně se v pondělí 23.dubna vydalo téměř sto dobrovolníků z řad žáků i zaměstnanců školy čistit břehy řeky Oslavy. Rozděleni do několika skupin, vybaveni pytli a gumovými rukavicemi,  jsme od Březí procházeli jednotlivé úseky řeky a sbírali do pytlů vše, co k řece rozhodně nepatří. Někdy jsme se nestačili divit, co všechno jsme v řece nebo v jejím okolí nalezli:-( Ačkoli to byly i věci dost kuriózní a mohly by vyprávět nejeden příběh, je na zamyšlenou, jakým způsobem se tam některé dostaly...  Všechno nejlepší k svátku, Země!

Exkurze 9. ročníku - elektrárny Dalešice a Dukovany

Žáci 9. ročníku v rámci tématického bloku o energii navštívili dva významné provozy pro přeměnu energie na energii elektrickou. Prvním z nich byla přečerpávací elektrárna Dalešice, která je tvořena systémem dvou přehradních nádrží. V době přebytku elektrické energie v síti je voda v nich přečerpávána ze spodní do horní nádrže a v době špičky je pouštěna voda z horní nádrže přes turbíny do nádrže spodní. Energii do rozvodné sítě dokáže pak dodávat během jedné minuty od obdrženého pokynu. Žáci se seznámili s mnoha technickými detaily a dostali se i do provozu uvnitř hráze, která je nejvyšší a zároveň druhou největší sypanou hrází v České republice. 

Z Dalešic se exkurze přesunula do jaderné elektrárny Dukovany, která je nejstarší jadernou elektrárnou u nás. Zde se žáci v zákaznickém centru seznámili s principem fungování jaderných elektráren a mohli si z blízka osahat i model jaderného reaktoru. 

Exkurze byla přínosná a velmi vhodně doplnila učivo fyziky 9. ročníku.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne 6. dubna 2018

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019:

Návštěva předškoláků ve vyučování

V předvelikonočních dnech měly obě naše první třídy dlouho a s napětím očekávanou návštěvu z mateřské školy. Do vyučování se za nimi přišli podívat předškoláci, aby si vyzkoušeli, jaké to je chodit do školy. Během hodiny českého jazyka, jehož tématem byly pohádky, si vyzkoušeli nejrůznější aktivity, se kterými se vyučovací hodině žáci běžně setkávají.

Moc pěkně se nám společně pracovalo a teď už hurá k zápisu:-)