Autorské čtení

V úterý 20.3. se žáci 1. až 7. ročníku měli možnost setkat se spisovatelem Janem Opatřilem. První až čtvrtý ročník si po krátkém úvodu, ve kterém byly zopakovány některé základní literární pojmy a představen autor i hrdinové jeho příběhů, poslechl úvodní kapitolu z knih o kapříku Metlíkovi. Pátému až sedmému ročníku pak spisovatel přečetl jednu ze svých hororových povídek ze stejnojmenné knihy a následně diskutoval se studenty na téma horor, povídka, lidské emoce či šikana ve škole. Sedmáky zaujala povídka Markétčin míč, jejíž příběh byl vsazen do okolí Nového Veselí, nebo také tajemný příchod spisovatele v kápi s hořící svící.

Historická přednáška pro žáky 2.stupně

Dne 6. 3. se žáci druhého stupně měli možnost setkat na historické přednášce s majorem PhDr. Stanislavem Balíkem. Vyprávění o 1. světové válce doplnil přednášející informacemi o českých legionářích a osobnosti T. G. Masaryka. Téma 2. světové války přiblížil žákům formou vypravování, prezentace i diskuze o příčinách konfliktu.

Pozvánka na přednášku

ZŠ a MŠ Velká Losenice srdečně zve rodiče i širší veřejnost na přednášku s besedou PaeDr. Zdeňka Martínka na téma Agresivita u dětí a mládeže. Přednáška se uskuteční ve středu 28.března od 16.30 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velká Losenice. 

Odpadá volejbal

Ve středu 21.3. odpadá sportovní kroužek - volejbal. Děkuji za pochopení.

J.Maternová

Enviromentální vzdělávání ve výuce

V rámci environmentální výchovy na ZŠ se snažíme u dětí posílit kladný vztah k přírodě, vést je k aktivní ochraně životního prostředí a cítit spoluzodpovědnost za jeho stav. Od února proběhly na naší škole tři programy s touto tematikou, které pro nás připravili pracovníci Střediska ekologické výchovy Chaloupky. 

V sedmých třídách proběhla simulační hra s názvem Dálnice. Žákům byly přiděleny různé role – občan, zastupitel obce, inženýr, ochránce přírody, daňový poplatník a každý měl za úkol prosazovat při hře své zájmy. Cílem hry bylo společně naplánovat nejvhodnější trasu nově budované dálnice. 

Na podobném principu simulační hry se odehrál i program s názvem U jezera. Členové přírodovědného kroužku Kulíšci byli rozděleni na několik skupin – podniků a ti se snažili o co nejvyšší zisk. Společným zdrojem potřebným k chodu podniku je ale voda ze společného jezera, jejíž kvalita se mění podle toho, jak se podniky chovají. 

Poslední program Přírodou Vysočiny byl určený pro žáky pátého až osmého ročníku. Prostřednictvím zábavného, ale odborně zpracovaného výukového programu se žáci seznámili s nejvýznamnějšími přírodními lokalitami a chráněnými územími na Vysočině. Všechny programy žáky zaujaly, prohloubily jejich znalosti a zpestřily výuku.