Den bez aut

 

V úterý 22. září se naše škola připojila ke krajské akci Den bez aut pořádané v rámci Týdne evropské mobility. Již minulý týden proběhla velmi zdařilá agitace  - žáci osmé třídy „repovali“ na vlastní nápaditý text a připravili plakáty s informacemi, které byly rozmístěny po budově školy. Možná i díky tomu se zapojil  velký počet žáků i ostatních pracovníků školy. Ten, kdo se dopravil do školy bez auta, přišel v zeleném tričku a všichni účastníci se také společně vyfotili na školním dvoře. Velkou pochvalu zaslouží žáci šesté a deváté třídy, ve kterých bylo zapojení do akce 100 %. Děkujeme také za podporu rodičům mladších žáků, kteří přizpůsobili rodinný režim a umožnili dětem zapojení do akce. Snad jsme si alespoň tento den uvědomili, že auto je dobrý služebník, ale je dobré se občas obejít i bez něj.

Den bez aut 2015

Od 16. - 22. září probíhá 14. ročník akce pod názvem Evropský týden mobility s heslem „Vyber. Změň. Zkombinuj.“ Cílem této kampaně je poukázat na vysoký nárust individuální automobilové dopravy  a způsoby řešení. I letos se naše škola rozhodla podpořit tuto kampaň a to v úterý 22.9.2015 tím, že se pokusíme dopravit do školy, do zaměstnání BEZ AUT.  Přijďte do školy pěšky, přijeďte na kole nebo autobusem… dodržujte dopravní předpisy a dbejte na svoji bezpečnost. Komu se to podaří, může si vzít v úterý 22.9.  zelené oblečení nebo zelené doplňky.

Vzdělávání pedagogů

Učitelé v přípravném týdnu  absolvovali seminář "Učíme v přírodě". Pod vedením zkušeného lektora Martina Kříže ze střediska eklogické výchovy Chaloupky si prakticky vyzkoušeli možnosti výuky různých předmětů na zahradě i  v přírodě . 

Dotazníkové šetření Mapa školy

V únoru letošního roku bylo na naší škole provedeno dotazníkové šetření Mapa školy, kterou zajišťovala připravením dotazníků a jejich vyhodnocením společnost Scio.

Šetření Mapa školy slouží jako zpětná vazba pro školu, podle které dále plánuje a usměrňuje svou výchovně-vzdělávací činnost. Ze šetření vybíráme několik pro veřejnost zajímavých poznatků.

 

(Pro celý článek klikněte na nadpis aktuality)

Starší žáci vítězi turnaje v kopané

V pátek se družstvo žáků 8. a 9. třídy zúčastnilo tradičního turnaje „vesnických škol“ v malé kopané, který každoročně pořádá základní škola v Nížkově. Naši hráči na turnaji nenašli přemožitele, obsadili první místo a získali putovní pohár pro vítěze. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Jan Kupa, autor pěti branek. Všem hráčům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

(Pro více informací klikněte na nadpis aktuality)