Učíme se v zahradě

Ve čtvrtek 12. května nás navštívily slovenské kolegyně, učitelky prvního stupně, které se účastnily semináře na Chaloupkách. Přijely se podívat, jak může probíhat vyučování na školní zahradě, i když se zrovna nejedná o učení se o přírodě. Nejprve jim byla zahrada šesťačkami z přírodovědného kroužku Kulíšek představena, pak jsme se pustili do výuky. Žáci pátého ročníku se věnovali první pomoci, zejména pak nástrahám a nebezpečím, které na ně při pobytu (nejen) na zahradě číhají a následně jejich praktickému řešení. Třeťáci v rámci hodiny českého jazyka na zahradě opakovali učivo o slovních druzích a pádech podstatných jmen. Zahrada je velkým zdrojem inspirace, učení se na vzduchu dětem svědčí a je jistě příjemným zpestřením běžných vyučovacích hodin. 

Kulíšci nejlepší v Kraji Vysočina

Ve dnech 12. a 13. května se konalo v krásném prostředí Sluneční zátoky  krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Soutěžící družstva, která se dělí do tříčlenných hlídek, se utkala ve dvou kategoriích o postup do celostátního finále. Soutěžící museli prokázat kvalitní znalosti z oblasti ochrany přírody, ornitologie, botaniky, dendrologie, entomologie, ale také orientace v přírodě, zdravého životního stylu, či lesnictví. Protože se soutěž konala v místě spojeném se skautingem, bylo jedno stanoviště věnované také tomuto tématu. Kromě vědomostí musel každý tým obhájit před pětičlennou porotou, složenou z profesionálních přírodovědců svou celoroční práci pro přírodu. I když nám počasí příliš nepřálo, soutěž se nakonec vydařila. Naše družstvo ve složení Míša Maternová, Anička Křehlíková,Kája Šebková, Markéta Zachová  Tomáš Hladík, a Honza Sobotka obsadilo skvělé první místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Taneční skupina Green & Grey

Dne 29. dubna se žáci naší školy zúčastnili Velké taneční soutěže Active clubu – SVČ ve Žďáru nad Sázavou. V kategorii Mladší žáci skupina D se umístili na krásném 2. místě. Blahopřejeme. Fotografie na webových stránkách Active Žďár nad Sázavou.