Beseda se včelařem

V pondělí 29.května připravil třídám prvního stupně na školní zahradě včelař pan Křesťan zajímavou přednášku o včelách. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života tohoto užitečného hmyzu i co všechno obnáší být včelařem. Díky prosklenému úlu jsme mohli zblízka sledovat dění v něm, poznali jsme rozdíl mezi dělnicemi a trubci, ochutnali jsme med přímo z plástve, vyzkoušeli jsme si, jak se včely vykuřují či jak nám padne včelařský oblek. Moc děkujeme! 

Projektový den - Den Afriky

Ve čtvrtek 25.května si naše škola připomněla světový Den Afriky, který se slaví v den výročí založení Organizace africké jednoty (1963). Rozhodli jsme se uspořádat projektový den, kdy jsme se věnovali nejrůznějším tématům a aktivitám spojeným s tímto černým kontinentem. Cestovatel pan Vařeka si pro nás připravil besedu s promítáním o svém putování po afrických státech a působení v místní škole. Školou zněly africké písně, africké motivy se zpracovávaly nejen ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, ale třeba i v matematice, poznávali jsme africkou přírodu i kulturní zvyky nebo formou hry navštívili africkou vesnici. Tento rozmanitý světadíl nás velice zaujal a projektový den se nám vydařil. Nahlédněte do fotogalerie, ať si uděláte obrázek. 

Výsledky ankety k posunu vyučování

V minulých dnech jsme zákonné zástupce oslovili s anketou ohledně posunutí začátku vyučování na osmou hodinu (za předpokladu posunu autobusových spojů). Každé dítě dostalo jeden anketní lístek, navrátilo se jich vyplněných 199 (93,9 %). Výsledkem ankety je, že necelé dvě třetiny (65,4 %) respondentů si posunutí na pozdější hodinu nepřeje. Zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce.

(Pro zobrazení celého článku klikněte na jeho nadpis.)

Dějepisná exkurze 9.ročníku do Prahy

V pátek 19.5. vyrazila 9. třída na dějepisnou exkurzi do Prahy. Naše exkurze začala ve VHÚ Žižkov, kde si žáci připomněli a doplnili informace z 2. světové války. Po hodince strávené v muzeu jsme se vydali na Václavské náměstí, kde na nás čekala paní průvodkyně, která nám ukázala památky Starého Města (Karolinum, Karlova univerzita, Židovské město, Staroměstské náměstí a orloj). Prohlídka skončila u Karlova mostu, kde jsme nastoupili na loďku a kde na nás čekalo příjemné překvapení ve formě osvěžujícího ledňáčku. Vyjížďkou jsme propluli kolem Staroměstské mostecké věže pod Karlovým mostem k Bradáčovi (nejstarší pražský vodočet). Trasa pokračovala obratem proti proudu Vltavy s krásným výhledem na Karlův most, Pražský hrad nebo Kramářovu vilu. Dále jsme pokračovali plavbou pod Karlovým mostem po proudu a vpluli do Pražských Benátek s vodním kanálem Čertovka až po úroveň Velkopřevorského mlýna. Projížďka byla zakončena u základů Juditina mostu, poté jsme již vyrazili zpátky na hlavní nádraží a vlakem mířili zpět k domovu. Exkurze se vydařila i počasí nám přálo.