Zápis do 1.třídy pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace stanovuje termín zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2018/2019 na pátek 6. dubna 2018 od 9.30 do 17.00 v budově ZŠ Na Městečku 1.  

  1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. 
  2. Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
  3. Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, vyplní u zápisu žádost o odklad a na místě doloží povinné přílohy. Těmi jsou vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
  4. Zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, oznámí osobně ředitelství školy nejpozději v den zápisu jejich nástup do školy. 

Časový rozpis zápisu bude k dispozici v mateřské škole.

 

V Novém Veselí 5. března 2018

Mgr. Tomáš Augustýn

ředitel školy

Trojboj - okresní kolo

Regionální centrum Sport pro všechny ve Žďáře nad Sázavou uspořádalo ve středu  21.února 2018 okresní kolo pro žáky a žákyně v trojboji. Soutěžilo se v těchto disciplínách: leh - sed, přeskoky přes švihadlo a člunkový běh. Naši školu reprezentovalo celkem 11 sportovců. Nejlépe se dařilo Veronice Horníčkové, která v kategorii starších žákyň zvítězila! V kategorii mladších žákyň byla nejúspěšnější Anna Křehlíková, která se umístila na 4. místě. Nejlepší výkony u chlapců předvedli v kategorii starších žáků Daniel Dušek a Radek Vencálek, kteří se shodně umístili na 4.-5. místě.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Lyžařské závody 2018

Ve středu 14.2. proběhnou párkové závody v běhu na lyžích pro první stupeň. Pro nepříznivé sněhové podmínky bude trasa letos kratší - 1. a 2.třída cca 300 m, 3. - 5.třída cca 500 m. Závodíme na louce u stodoly směrem na Holetín. Start prvních tříd v 8.45, další třídy podle rozpisu, který zveřejníme v úterý podle počtu přihlášených. Vyhlášení výsledků předpokládáme v 11.30 v tělocvičně. Diváci na trati i během vyhlášení vítáni. Všichni závodníci dostanou teplý čaj, párky tentokrát budou až ve čtvrtek dopoledne ve školní jídelně - ve středu respektujeme Popeleční středu. Snad se nám závody i přes složitější podmínky vydaří. 

Těšíme se na hojnou účast, přihlášky u třídních učitelů.

 

Sněhová královna v Národním divadle

V sobotu 27.ledna shlédla téměř polovina dětí třetí a čtvrté třídy společně s několika dospěláky baletní úpravu známé Andersenovy pohádky Sněhová královna o síle přátelství, které je schopno porazit zlo v jakékoliv podobě. Návštěva Národního divadla v Praze byla pro všechny velkým (a pro většinu premiérovým) zážitkem, na který jsme se hezky slavnostně vystrojili. Nejvíce se nám líbily scény ze sněhového královstí, ze kterých, i díky krásným třpytivým kostýmům, magické scéně a hudbě Sergeje Prokofjeva, běhal doslova mráz po zádech. Nezapomněli jsme se podívat také na základní kámen Národního divadla či si podrobně prohlédnout jeho výzdobu.