Nesnídejte doma, přijďte mezi nás!

Již tradičně férově posnídáme v sobotu 8.června od 8.00 hodin v parku před školou (v případě nepříznivého počasí ve školní jídelně). Při společné snídani s rodinou, kamarády nebo sousedy vyjádříme podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Takové výrobky nesou označení loga vedle článku. S sebou si připravte občerstvení z fairtradového kakaa, cukru, biomouky nebo medu od místního včelaře, vajíček od souseda nebo si namažte chléb marmeládou z jahod z vlastní zahrádky. Doporučujeme také deku a hrneček na férovou kávu, čaj či kakao, které pro Vás připraví pořadatelé. Těšíme se!

Sběr starého papíru - ukončení

Připomínáme, že sběr starého papíru bude ukončen v pátek 7.června. Po tomto termínu je papír možné nadále odevzdávat, nebude však již započten do celoroční soutěže. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. 

Osmáci objevují historii v Polné

Exkurze do Polné se ve dnech 21.5. a 23.5. zúčastnili žáci tříd 8.A a 8.B. Nejprve měli možnost prokázat své znalosti o životě židovského obyvatelstva v rabínském domě a synagoze, kde je průvodce Jiří Jakeš poutavým způsobem seznámil se zajímavými okolnostmi vznícení antisemitismu na Polensku ve spojitosti s vraždou Anežky Hrůzové. V této kauze byl bez náležitých důkazů odsouzen Žid Leopold Hilsner. Potěšila nás chvála našeho průvodce adresovaná úrovni znalostí některých žáků. Naše další kroky vedly do polenského hradu a expozice Staré polenské školy, kde jsme se pod vypouleným dohledem dvouhlavého telete pokusili psát husím brkem. Sympatická mladá průvodkyně zde zodpověděla zvídavé otázky a ocenila také pozornost a zaujetí při prohlídce repliky legionářského vagonu.

Vystoupení u příležitosti Vesnice roku

U příležitosti zapojení obce do soutěže Vesnice roku předvede v úterý 28. května od 8.45 hudební pohádku O Šípkové Růžence pěvecký a dramatický kroužek základní školy. Své dovednosti si budete také moci poměřit s mladými šachisty, házenkáři nebo volejbalistkami.