Sběr kaštanů

Sběr kaštanů byl pro letošní rok ukončen, nasbírané množství 2300 kg bylo rekordní. Jako problém se nakonec ukázalo kaštany udat. Velmi děkujeme panu Miroslavu Knapovi, který je obětavě třídil, napytloval a nakonec rozvezl do míst, kde o ně byl zájem. Kaštany putovaly na tři místa - do obory v Ronově, lesů pana Kinského a na jižní Moravu. Doufáme, že si na nich zvěř pochutná, i když zimy v posledních letech nejsou příliš kruté. Kaštany byly v dobrém stavu, děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Peníze ze sběru byly rozděleny do třídních fondů. 

 

 

Dotační titul "Šablony II"

Naše škola je od 1. listopadu 2018 příjemce dotace "Šablony II ZŠ a MŠ Nové Veselí" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003514 ve výši 1.036.742,- Kč. Předpokládané aktivity:

  • školní psycholog v ZŠ
  • chůvy v MŠ
  • sdílení zkušností z různých škol
  • vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

logo OP VVV

O novoveselský míč 2018

11. ročníku turnaje ve vybíjené dívek se zúčastnilo 6 družstev v kategorii mladších žákyň (6. a 7. třída) a 7 družstev v kategorii starších žákyň (8. a 9. třída). Naše starší žákyně obsadily konečné šesté místo, lépe se vedlo mladším žákyním, které skončily na čtvrtém místě.

Videozáznam z turnaje naleznete zde.