Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 zákona 561/2000 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace z organizačních důvodů ředitelské volno na úterý dne 22. prosince 2015.

V Novém Veselí dne 30. 11. 2015

Mgr. Tomáš Augustýn, ředitel školy

 

Volné místo učitele/učitelky 1. stupně

Od druhého pololetí tohoto školního roku nastupuje Mgr. Jana Jurková na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Na zástup hledáme učitele/učitelku 1. stupně.

(Pro více informací klikněte na titulek článku.)

 

Keramika dospělých

Jako už tradičně začalo i v tomto školním roce keramické tvoření pro dospělé. Scházíme se první sobotu v měsíci v dílně v naší škole, kde se každý může při vlastní tvorbě výtvarně seberealizovat, odpočinout si a třeba si i popovídat. Schází se už téměř ustálená skupina, kterou letos posílilo několik nových šikovných žen. Pravidelně přijíždějí tvořit i ženy z Polné. Všichni pracují podle svých schopností, představ a vlastních návrhů a výrobky máme rok od roku náročnější a zajímavější.

Pokud by si někdo chtěl vyzkoušet práci s hlínou, může přijít. Termíny dalších dílen jsou: 5. 12. 2015, 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 7.5. a 4.6. 2016. Jednotné vstupné je 100 Kč.

Zastupování paní učitelky Humlíčkové

Po dobu dlouhodobé nepřítomnosti Mgr. Pavly Humlíčkové bude její zastupování vyřešeno od 23. listopadu následovně:

Na její pracovní pozici nastupuje Mgr. Marie Tvrdíková, aprobovaná učitelka českého jazyka a dějepisu. Paní Tvrdíková zároveň převezme funkci třídní učitelky 9. třídy.

Výchovné poradenství přebírá Mgr. Alena Kántorová.