Exkurze "Cesta odpadu"

V rámci environmentální činnosti naší školy proběhla v úterý 13. října exkurze „Cesta odpadu“. Účastnili se jí zástupci v Ekotýmu základní i mateřské školy, děti z přírodovědného kroužku Kulíšci, uklízečky základní školy, vedoucí školního stravování, pan školník a několik pedagogických pracovníků ZŠ i MŠ.

Projektový den - Den zvířat

Mezinárodní Den zvířat připadá každoročně na 4. října. Při této příležitosti jsme zorganizovali celoškolní projektový den. Děti byly rozděleny do tří věkových kategorií, ve kterých se rozlosovaly do tříčlenných družstev. Vyučující pro žáky připravili spoustu tematických úkolů, které rozmístili po škole. Děti je musely najít, vyluštit a řešení vlepit do odpovědního archu. Žáci si tak zábavnou formou vyzkoušeli řešit různé příklady, křížovky, rébusy, doplňovačky a hádanky z říše zvířat.

Projektové dny jsou obohacením výuky nejenom jako zpestření, ale touto formou se u dětí rozvíjejí některé dovednosti více než při běžné výuce, například spolupráce v týmu, komunikace nebo schopnost řešení problému.

 

Fotografie ze Dne zvířat najdete na zde

Modelářský kroužek

Nově otevíráme kroužek plastikového modelářství. Malí modeláři se dozví něco o modelařině, modelech či jejich reálných předlohách a spolu tak budou vytvářet miniaturní svět z plastikových modelů. Kroužek se bude konat o8.10. každý čtvrtek v 13:30 v učebně výtvarné výchovy. Vedoucím kroužku je pan Bohumil Dvořák (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Polytechnická výchova

ZŠ a MŠ se stala úspěšným žadatelem v dotačním titulu "Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách 2015" vypisovaným Krajem Vysočina. Prostředky dotace budou využity na částečné vybavení školních dílen v ZŠ a pořízení pomůek pro polytechnickou výchovu v mateřské škole.

Den bez aut

 

V úterý 22. září se naše škola připojila ke krajské akci Den bez aut pořádané v rámci Týdne evropské mobility. Již minulý týden proběhla velmi zdařilá agitace  - žáci osmé třídy „repovali“ na vlastní nápaditý text a připravili plakáty s informacemi, které byly rozmístěny po budově školy. Možná i díky tomu se zapojil  velký počet žáků i ostatních pracovníků školy. Ten, kdo se dopravil do školy bez auta, přišel v zeleném tričku a všichni účastníci se také společně vyfotili na školním dvoře. Velkou pochvalu zaslouží žáci šesté a deváté třídy, ve kterých bylo zapojení do akce 100 %. Děkujeme také za podporu rodičům mladších žáků, kteří přizpůsobili rodinný režim a umožnili dětem zapojení do akce. Snad jsme si alespoň tento den uvědomili, že auto je dobrý služebník, ale je dobré se občas obejít i bez něj.