Úspěch v matematice

4 žáci 9. třídy postoupili do OK MO. OK se konalo 21. 1. ve Žďáře nad Sázavou. Nejúspěšnější byla Kamila Ženatá, která obsadila 4. - 7. místo a postupuje do krajského kola. Moc gratulujeme.

Zápis do 1. třídy

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace stanovuje 

termín zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2015/2016 na pátek 13. února 2015 od 11.00 do 17.00 v budově ZŠ Na Městečku 1.

1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1.září 2008 do 31. srpna 2009.

2. Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

3. Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, jsou povinni přijít s dítětem k zápisu, kde si vyzvednou žádost o odklad školní docházky. K žádosti musí být doloženo vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Tyto podklady doručí zákonný zástupce škole nejpozději do 31. května 2015.

4. Zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, oznámí osobně ředitelství školy nejpozději v den zápisu jejich nástup do školy. 

 

V Novém Veselí 9. ledna 2015

 

Mgr. Tomáš Augustýn, ředitel školy

Předvánoční bruslení

Poslední den před vánočními prázdninami měli žáci možnost strávit dopoledne se svými učiteli na ledě na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Všichni jsme si pěkně zabruslili, i Ti, kteří na bruslích stáli poprvé. Hezky jsme si to užili.

P1018083

Vánoční den otevřených dveří

Dovolte nám Vás srdečně pozvat na vánoční den otevřených dveří. Školní budova Vám bude otevřena v sobotu 6. prosince od 13.30 do 15.30.

Během těchto dvou hodin se můžete těšit na bohatý doprovodný program:

Přízemí:

Vánoce ve školní družině

Loutkové divadlo (družina ve 14.00 a 14.45)

Výstava krmítek a ptáčků

Prezentace Fair trade

1. patro:

Strom přání

Vánoce v různých zemích světa

Vánoční tradice a zvyky

Vánoční koncert (14.15 v učebně Hv)

Adventní písně v anglickém jazyce

Ochutnávka kávy a vánočního punče

2. patro:

Výstava keramických výrobků

 

Těšíme se na viděnou a přejeme hezký a klidný adventní čas.