Vědomostní běh prvních tříd

Abychom prověřili vědomosti nabyté v první třídě a také rychlost našich nohou, uspořádali jsme pro obě první třídy vědomostní běh. Jeho cílem je nejen co nejrychleji proběhnout trasu vytyčenou fáborky, ale také během ní správně odpovědět na 20 otázek. Za špatně zodpovězené otázky byly přičítány trestné minuty. Polojasné počasí nám přálo a všichni některými deváťáky připravenou 2,5 kilometrovou trať úspěšně zdolali. Nejlepším vědomostním výsledkem byla jedna špatná odpověď a nejlepším běžeckým pak čas kolem 35ti minut. Běžel každý sám za sebe, ale nechybělo vzájemné povzbuzování se nebo pomoc na stanovištích. Protože přece není důležité vyhrát, ale užít si to:-) A to se nám povedlo! 

Předávání titulu Ekoškola v Senátu

Ve středu 20. června se vybraní zástupci Ekotýmu (Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Eliška Mužátková, Michaela Maternová, Anna Křehlíková a Alexandr Merunka) vypravili do Prahy na převzetí titulu Ekoškoly, který se nám podařilo při jarním auditu obhájit na další čtyři roky. Čekal nás pestrý program, kde mimo samotného slavnostního předávání titulu v budově Senátu byla prohlídka Valdštejnského paláce a jeho zahrad a také oběd v parku pod Petřínem. Velmi milé bylo setkání s některými senátory, kteří svůj čas věnovali speciálně naší škole. Pan Tomáš Czernin za námi přišel do Valdštejnských zahrad, svou kancelář nám zpřístupnil pan Miloš Vystrčil. Nejvíce se nám věnoval pan František Bradáč, doprovázel nás během programu, umožnil nám nahlédnout do své kanceláře a poté jsme se společně vyfotili do senátního časopisu. Akce se vydařila, titul jsme hrdě převzali a doufáme, že za čtyři roky se nám opět zadaří…:-)

 

Historická stezka

Přemyslovci a  Lucemburkové – toto téma zpracovali žáci 7. B a vytvořili dějepisnou hru pro své mladší spolužáky ze  4. a 5. ročníku. Děti plnily úkoly vědomostní, pohybové a jiné. Pro jednotlivá stanoviště si sedmáci sami vytvořili kostýmy, vymysleli otázky, připravili pracovní listy a vytvořili plánek cesty. Následně jednotlivé týmy ohodnotili a odměnili diplomy a věcnými cenami. Sedmákům děkujeme a těšíme se na další podobnou soutěž.

Oslavy 90. výročí školy

Již několik týdnů u nás pilně probíhají přípravy na oslavy 90.výročí školy, které proběhnou v sobotu 23.června. Program během celého dne, na jehož tvorbě se podílejí (nejen) žáci a zaměstnanci školy, bude velmi pestrý. Nahlédněte do níže uvedeného programu a přijďte si zavzpomínat nebo se jen podívat. Budete moci nahlédnout do starých kronik, zakoupit nově vydaný almanach a další propagační předměty školy. Po celý den budou také na školní zahradě probíhat komentované prohlídky. Těšíme se na vás! 

 

Program oslav 90. výročí školy (změna vyhrazena) :

10.00 Zahájení

10.30 Zajímavá fyzika - pokusy

10.30 Lidové tanečky

11.00 Přivítání pozvaných hostů

11.30 Hudební pohádka 12 měsíčků

12.00 Barevné cvičení s padákem

12.30 Havajský tanec

13.00 Pohádka Nejkrásnější hádanka

13.40 Divadlo 9. třídy - Perníková chaloupka trochu jinak

13.40 Pásmo písní 1.B

14.00 Scénky z vyučování 

od 14.00 Střelecká soutěž na dvorku

14.30 Zajímavá fyzika - pokusy

14.30 Havajský tanec

15.00 Hudební pohádka 12 měsíčků

15.40 Anglická pohádka - Story of Chicken Licken

15.45 Hry na dechové nástroje - vystoupení

17.00 Ukončení