Zahrada o prázdninách

Na školní zahradu jsme nezapomněli ani o prázdninách. Proběhlo celkem 8 brigád, bylo odpracováno 250 hodin, 35 dětí pracovalo víckrát než třikrát, 14 dětí více než pětkrát. Mnohokrát nám pomáhaly odcházející holky z deváté třídy, přišli budoucí prvňáčci i docela malí tříletí zahradníci. Pracovali také někteří rodiče a prarodiče, jejich zkušenosti a fortel byly hned znát. Na zahradě vládla vždy příjemná nálada a práce nám šla pěkně od ruky. Díky zahradě jsme zažili pocity sounáležitosti i smysluplné práce. Svět je zas o trošku lepším místem. 

Všem brigádníkům patří velké poděkování, jsme rádi, že máme tak pilné a obětavé žáky. Za spolupráci děkuji i učitelům, kteří s dětmi na zahradě pracovali v době své dovolené.  

Eva Nováková, správce školní zahrady

 

Školní družina

Ranní družina je ve školním roce IMG 01982019/20         od 6.00 hod. pro všechny děti z 1. - 4. třídy.

Klíče(k) se soustředil

Konec prázdnin již druhý rok patřil třídennímu soustředění pěveckého sboru. Společné chvíle plné hudby, legrace a krásné přírody jsme letos strávili v EVC Švýcárna nedaleko Adamova v Moravském krasu. Pilně jsme trénovali písně různých žánrů na akce v novém školním roce (tou nejbližší je vítání prvňáčků a pouť ve Březí) a také zpívali a tančili jen tak pro radost. Na to, jak jsme se měli mimo zkušební sál, se podívejte do fotogalerie. Zatančit si s námi na náš oblíbený song můžete tady" Na našem soustředění jsme jezdili na výlety po Moravském krasu. Jezdili jsme autobusem, ale také jsme chodili pěšky. První den jsme navštívili jeskyni Výpustek a vesnici Křtiny. Druhý den jsme si šli zašplhat na skály jménem Kolíbky a podívat se do starého větrného mlýna. V tomto mlýně, který je nyní upraven, je muzeum. Třetí a také poslední den jsme si udělali pěší výlet na vlakové nádraží do Adamova. Tam jsme nastoupili na vlak domů. Soustředění se nám líbilo." (Elenka Chmelíková a Verča Šrámková)

P.S. Sejdeme se v úterý 27.8. v 9.00.

Zahrada o prázdninách

I v době školních prázdnin bude možnost přijít pomoci s pracemi na školní zahradu.

jméno učitele datum služby
A.Revayová úterý 2.7.
D.Flesarová úterý 9.7.
J. Kašpárková úterý 16.7.
E.Mužátková úterý 23.7.
M.Tvrdíková úterý 30.7.
J.Jurková úterý 6.8.
A.Kántorová úterý 13.8.
P.Humlíčková úterý 20.8.
O.Štěpánková úterý 27.8.

Sraz bude vždy v 8.30 u školní zahrady. Pokud bude pršet nebo bude hodně mokro, brigáda se nekoná. Těšíme se na tradiční hojnou účast.

Lesní stezka

V úterý 18.6. starší děti z přírodovědného kroužku Kulíšek připravily pro 1.-3. třídu lesní stezku. Věkově smíšené týmy vyrážely na značenou cestu v několikaminutových intervalech a během ní na ně čekala spousta zajímavých, zábavných a také netradičních úkolů, které prověřily jejich znalosti o lesním společenství. Týmy spolu pěkně pracovaly, cestou si stihly popovídat o různých tématech a vzájemně se více poznat i mezi ročníky. V cíli jsme si ještě poseděli u ohně a opekli si buřty. Počasí nám přálo a akce se moc vydařila. Kulíškům moc děkujeme za krásné vyučování mimo školní lavice!:-)