Batůžkový projekt

Jednoduchý způsob, jak recyklováním pomoci chudým dětem vytěžit co nejvíce ze vzdělávání - tak by se stručně dal popsat projekt, ke kterému se naše škola rozhodla připojit. Cílem je naplnit starý školní batoh několika základním školními pomůckami. Organizace Mary´s Meals (více o organizaci tady ) zašle naplněné batůžky dětem, které je potřebují a kterým umožní chodit do školy. Díky tomu získají vzdělání, jež jim pomůže vymanit se z chudoby, až vyrostou. Více informací o projektu najdete na Batůžkový projekt

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace stanovuje 

termín zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 na úterý 2. dubna 2019 od 9.30 do 17.00 v budově ZŠ Na Městečku 1.

 

1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu 

od 1. září 2012 do 31. srpna 2013.

2. Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

3.  Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, vyplní u zápisu žádost o odklad a na místě doloží povinné přílohy. Těmi jsou vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 4. Zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, oznámí osobně ředitelství školy nejpozději v den zápisu jejich nástup do školy. 

 

Časový rozpis zápisu bude k dispozici v mateřské škole.

Kritéria pro přijetí jsou následující:

1. Přijímají se všechny děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy.

2. Dále se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, než je spádová oblast školy, jejichž sourozenec je již žákem základní školy v ZŠ a MŠ Nové Veselí.

3.  Dále se přijímají děti s jiným místem trvalého pobytu, než je spádová oblast základní školy v ZŠ a MŠ Nové Veselí.

 

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 3. V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. 

U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanovil ředitel základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění na 189.

 

 

 

V Novém Veselí 27. února 2019

 

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D., ředitel školy

Kurz běžeckého lyžování

Po roční pauze (v loni nebyly příznivé sněhové podmínky) se v týdnu od 4. - 8. 2. 2019 uskutečnil pro žáky 8. tříd kurz běžeckého lyžování. Žáci se scházeli ve škole a na úvod pro ně byla připravena teoretická část výcviku – seznámení s výzbrojí a výstrojí, mazáním lyží, historií lyžování a technikou běhu na lyžích. Zvládli jsme i praktickou výuku první pomoci – obvazovou techniku a nepřímou srdeční masáž. V další části dne jsme podle počasí namazali běžky a vyrazili do stopy pilovat běžeckou techniku. První dva dny jsme se pohybovali ve stopách okolo Nového Veselí. Ve středu jsme se autobusem přesunuli do Žďáru nad Sázavou, kde se stopy upravují rolbou a jsou vhodné k bruslení. Následující den se změnilo počasí, začal foukat vítr, ale i tak všichni zvládli naplánovaný výlet do Žďáru nad Sázavou a zpět v délce 15 km. Poslední den se u Holetína závodilo a za krásného slunečného počasí jsme si ještě vyjeli k Matějovskému rybníku. Ve škole proběhlo předávání medailí a diplomů nejúspěšnějším závodníkům a 18 žáků převzalo osvědčení o absolvování běžeckého kurzu. Celý kurz probíhal v příjemné atmosféře, kromě čtvrtka nám přálo i počasí a celkem jsme za celý kurz najeli asi 50 km.

 

Lyžařské párkové závody 2019

V pátek 11.ledna proběhly za ideálních lyžařských podmínek párkové závody prvního stupně v běhu na lyžích. Závodilo se na louce u stodoly směrem na Holetín. Trasa pro první a druhou třídu byla dlouhá asi 300 m, pro třetí až pátou přibližně 500 m. Děti závodily podle jednotlivých tříd, chlapci a dívky zvlášť. Všichni závodníci dostali teplý čaj a párek, ti nejlepší pak diplomy a medaile. Všem, kteří se zúčastnili gratulujeme a velké díky patří pořadatelům a fandícím divákům. Video zde : Lyžařské párkové závody 2019