Na stejné Zemi co my, bydlí tu s námi stromy...

Celorepublikový dobrovolnický projekt 72 hodin - pomáhám, protože chci - je za námi. Ve spolupráci s obcí, která v rámci svého projektu Enviromentální aktivity v městysi Nové Veselí podpořeného krajem Vysočina připravila k sázení 50 ovocných stromů, se nám v hojném počtu asi 70 účastníků a za přispění krásného počasí, dobré nálady a výborného občerstvení podařilo jejich zasazením rozšířit již založenou ovocnou alej. Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli a všem těm, kteří se jí zúčastnili. Je pěkné myslet na to, že spousta malých dětí si zasadila svoji budoucnost:-)

Na video se můžete podívat zde, krásné fotky najdete na stránkách mateřské školy ve fotogalerii. 

FOND VYSOCINY SV RGB zakladni

 

 

Program primární prevence

Ve středu 4.10. absolvovali žáci 8. třídy program primární prevence, jehož cílem bylo uvědomění si důležitosti hodnot v životě každého z nás. Hodnoty udržují směr, jímž se v životě ubíráme, pomáhají nám v rozhodování a mají vliv na naše postoje a jednání. Díky programu dostali žáci prostor zamyslet se nejen nad hodnotami, které jsou důležité pro ně osobně (žebříček hodnot), ale mohli se vžít i do osob zastávajících hodnoty zcela odlišné. Program byl díky entuziasmu žáků a jejich všímavým postřehům velmi tvůrčí a dynamický. Oceněníhodná je zejména jejich činorodost a schopnost spolupráce.

Modelářský kroužek

Modelářský kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 13 hodin pod vedením pana Vynohradova.

Kroužek zaměřuje svou činnost na rozvoj dovedností a manuálních schopností dětí mladšího i staršího školního věku.

Modelářství podporuje tvořivost, zručnost, trpělivost, pečlivost a smysl pro fair play...

Budeme se seznamovat s modelářskými postupy, nenásilně se dotkneme historie, fyziky…

Zaměříme se zejména na plastikové modelářství – letadla, pozemní technika,…apod.

Kroužek je určen pro začátečníky i mírně pokročilé.

Keramika pro dospělé 2017/2018

V říjnu už tradičně zahájíme sobotní modelování pro dospělé. Zájemci si mohou přijít porelaxovat do keramické dílny vždy první sobotu v měsíci od 14 do 16 hodin (změna termínu vyhrazena!). Vstupné je 100Kč za dílnu, je nutný pracovní oděv a obuv, taktéž včasný příchod. 

Termíny dílen pro školní rok 2017/2018: 7.10., 4. 11., 2. 12.2017, 6. 1., 10. 2., 17.3., 7.4., 12.5 ., 2. 6. 2018