Opět férová snídaně v Novém Veselí

 NESNÍDEJTE DOMA, PŘIJĎTE MEZI NÁS!

V sobotu 10.června 2017, v 8.30 hod park před školou (v případě nepříznivého počasí ve školní jídelně) 

Při společné snídani s rodinou, kamarády nebo sousedy vyjádříme podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. Takové výrobky nesou označení loga vedle článku. 

Co s sebou na snídani?

Připravte si občerstvení z fairtradového kakaa, cukru, biomouky nebo medu od místního včelaře, vajíček od souseda nebo si namažte chléb marmeládou z jahod z vlastní zahrády. Doporučujeme také deku a hrneček na férovou kávu, čaj či kakao, které pro Vás připraví pořadatelé. 

 

 

Ukončení sběru starého papíru

Připomínáme, že sběr starého papíru bude ukončen v pátek 9.června. Po tomto termínu je papír možné nadále odevzdávat, nebude však již započten do celoroční soutěže. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. 

Beseda se včelařem

V pondělí 29.května připravil třídám prvního stupně na školní zahradě včelař pan Křesťan zajímavou přednášku o včelách. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života tohoto užitečného hmyzu i co všechno obnáší být včelařem. Díky prosklenému úlu jsme mohli zblízka sledovat dění v něm, poznali jsme rozdíl mezi dělnicemi a trubci, ochutnali jsme med přímo z plástve, vyzkoušeli jsme si, jak se včely vykuřují či jak nám padne včelařský oblek. Moc děkujeme! 

Projektový den - Den Afriky

Ve čtvrtek 25.května si naše škola připomněla světový Den Afriky, který se slaví v den výročí založení Organizace africké jednoty (1963). Rozhodli jsme se uspořádat projektový den, kdy jsme se věnovali nejrůznějším tématům a aktivitám spojeným s tímto černým kontinentem. Cestovatel pan Vařeka si pro nás připravil besedu s promítáním o svém putování po afrických státech a působení v místní škole. Školou zněly africké písně, africké motivy se zpracovávaly nejen ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, ale třeba i v matematice, poznávali jsme africkou přírodu i kulturní zvyky nebo formou hry navštívili africkou vesnici. Tento rozmanitý světadíl nás velice zaujal a projektový den se nám vydařil. Nahlédněte do fotogalerie, ať si uděláte obrázek.