Audit Ekoškoly

Dne 25. dubna naše škola obhajovala již počtvrté prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Auditorky strávily ve škole celý den. Hodnotily práci školy v oblastech nakládání s odpady, šetření energií a vodou, péči o prostředí školy i školní zahradu. Zajímalo je  také téma dopravy do školy i využívání ekologických výrobků v provozu školy a  školní kuchyně. Po škole i na zahradě je provázeli zástupci Ekotýmu, kteří prezentovali práci školy v jednotlivých oblastech. Auditorky hodnotily práci školy velmi kladně, ocenily  zejména práci školní kuchyně a aktivity Ekotýmu. Naše brožury o třídění odpadu a sběrových aktivitách budou uveřejněny ve sborníku Dobré praxe a stanou se tak inspirací pro ostatní Ekoškoly. Celý audit proběhl v příjemné atmosféře, děkujeme členům Ekotýmu za dobrou reprezentaci školy. Závěrem auditorky oznámily, že doporučí odborné komisi obhájení titulu Ekoškola.  

Čištění břehů Oslavy

Již tradičně se v pondělí 23.dubna vydalo téměř sto dobrovolníků z řad žáků i zaměstnanců školy čistit břehy řeky Oslavy. Rozděleni do několika skupin, vybaveni pytli a gumovými rukavicemi,  jsme od Březí procházeli jednotlivé úseky řeky a sbírali do pytlů vše, co k řece rozhodně nepatří. Někdy jsme se nestačili divit, co všechno jsme v řece nebo v jejím okolí nalezli:-( Ačkoli to byly i věci dost kuriózní a mohly by vyprávět nejeden příběh, je na zamyšlenou, jakým způsobem se tam některé dostaly...  Všechno nejlepší k svátku, Země!

Exkurze 9. ročníku - elektrárny Dalešice a Dukovany

Žáci 9. ročníku v rámci tématického bloku o energii navštívili dva významné provozy pro přeměnu energie na energii elektrickou. Prvním z nich byla přečerpávací elektrárna Dalešice, která je tvořena systémem dvou přehradních nádrží. V době přebytku elektrické energie v síti je voda v nich přečerpávána ze spodní do horní nádrže a v době špičky je pouštěna voda z horní nádrže přes turbíny do nádrže spodní. Energii do rozvodné sítě dokáže pak dodávat během jedné minuty od obdrženého pokynu. Žáci se seznámili s mnoha technickými detaily a dostali se i do provozu uvnitř hráze, která je nejvyšší a zároveň druhou největší sypanou hrází v České republice. 

Z Dalešic se exkurze přesunula do jaderné elektrárny Dukovany, která je nejstarší jadernou elektrárnou u nás. Zde se žáci v zákaznickém centru seznámili s principem fungování jaderných elektráren a mohli si z blízka osahat i model jaderného reaktoru. 

Exkurze byla přínosná a velmi vhodně doplnila učivo fyziky 9. ročníku.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne 6. dubna 2018

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019: