Výsledky ankety k posunu vyučování

V minulých dnech jsme zákonné zástupce oslovili s anketou ohledně posunutí začátku vyučování na osmou hodinu (za předpokladu posunu autobusových spojů). Každé dítě dostalo jeden anketní lístek, navrátilo se jich vyplněných 199 (93,9 %). Výsledkem ankety je, že necelé dvě třetiny (65,4 %) respondentů si posunutí na pozdější hodinu nepřeje. Zastoupení jednotlivých odpovědí je uvedeno v tabulce.

(Pro zobrazení celého článku klikněte na jeho nadpis.)

Dějepisná exkurze 9.ročníku do Prahy

V pátek 19.5. vyrazila 9. třída na dějepisnou exkurzi do Prahy. Naše exkurze začala ve VHÚ Žižkov, kde si žáci připomněli a doplnili informace z 2. světové války. Po hodince strávené v muzeu jsme se vydali na Václavské náměstí, kde na nás čekala paní průvodkyně, která nám ukázala památky Starého Města (Karolinum, Karlova univerzita, Židovské město, Staroměstské náměstí a orloj). Prohlídka skončila u Karlova mostu, kde jsme nastoupili na loďku a kde na nás čekalo příjemné překvapení ve formě osvěžujícího ledňáčku. Vyjížďkou jsme propluli kolem Staroměstské mostecké věže pod Karlovým mostem k Bradáčovi (nejstarší pražský vodočet). Trasa pokračovala obratem proti proudu Vltavy s krásným výhledem na Karlův most, Pražský hrad nebo Kramářovu vilu. Dále jsme pokračovali plavbou pod Karlovým mostem po proudu a vpluli do Pražských Benátek s vodním kanálem Čertovka až po úroveň Velkopřevorského mlýna. Projížďka byla zakončena u základů Juditina mostu, poté jsme již vyrazili zpátky na hlavní nádraží a vlakem mířili zpět k domovu. Exkurze se vydařila i počasí nám přálo.

Dvě strany mince

V pátek 19. 5. 2017 proběhl v sedmé třídě program primární prevence s názvem Dvě strany mince. Cílem programu bylo zopakování a prohloubení znalostí z oblasti legálních drog, děti získaly podrobnější informace o nelegálních drogách a dalších rizikových formách závislostí. Žáci se zamysleli, proč lidé užívají/odmítají drogy, pokusili se vymezit hranice užívání a nadužívání drog a trénovali upevnění odmítavého postoje.

 

Křížem krážem minulostí

V sobotu 20.května v odpoledních hodinách se mohly různě početné rodinné týmy zúčastnit velké rodinné hry Křížem krážem minulostí, kterou naše škola pořádala u příležitosti Dne rodin. Ti, kteří se nenechali odradit větrným počasím, na patnácti stanovištích společně zdolávali sportovně – vědomostně - zábavné úkoly motivované různými obdobími našich dějin. Vyzkoušeli si například ulovit mamuta, utéct ze šatlavy, napsat něco husím brkem, najít poklad podle vyrobeného kompasu nebo zapečetit listinu, zopakovali si dávné měrné jednotky a také slova husitského chorálu, nahlédli do tajemné truhly či se zúčastnili rytířských her. A to rozhodně nebylo všechno! Na závěr se všichni účastníci sešli na školní zahradě, kde byli z týmů, které úspěšně absolvovaly alespoň deset stanovišť, náhodně vylosováni tři výherci, kteří byli odměněni bylinkovými truhlíky. Poté jsme se společně ohřáli u ohně a teplého čaje, opekli si hady z kynutého těsta a pak se již rozešli ke svým domovům. Foto ve školní fotogalerii.

Přednáška o 2.světové válce

V pátek 12.5. navštívila naši školu paní Žilová, která si pro 9. třídu připravila přednášku na téma II. světové války. Paní Žilová postupně seznámila žáky s dětstvím a mládím svého otce Jaroslava Sýkory, zejména jsme ale věnovali pozornost jeho životním osudům po nástupu do KT Osvětim až po konec války. Přednáška se dětem líbila, deváťáci ocenili množství dobových fotografií, dopisů, ukázek přídělů jídla atd. Za zajímavou a hodnotnou přednášku děkujeme.