Dějepisná olympiáda

V listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. V naší škole se jí zúčastnili 3 žáci osmého ročníku – Jana Sadovská, Aleš Oulehla a Marek Musil. Do okresního kola byl díky získanému počtu bodů nominován Marek Musil. Tematické zaměření ročníku, Marie Terezie a Habsburkové 18. století,  jej zaujalo. Ve Žďáru nad Sázavou se soutěžící okresního kola sešli 17. ledna 2017 a Marek díky svým znalostem obsadil velmi pěkné 15. místo ze 44 zúčastněných. Našim soutěžícím patří poděkování za projevený zájem a snahu, Markovi děkujeme za vzornou reprezentaci.

Dramatický kroužek

Od začátku tohoto školního roku mají žáci možnost scházet se jedenkrát týdně v dramatickém kroužku. V pondělí se divadelní hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký věnují žákyně 7. ročníku. Kromě nacvičování vyrábějí také kulisy a spolu s ochotnými maminkami a šikovnými tatínky vytvářejí kostýmy. O tom, jak se jim práce zdaří, se budeme moci přesvědčit v některém z jarních měsíců, kdy plánují představení pro veřejnost. (čti dál - klikni na nadpis)

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne 5. dubna 2017

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018:

Volejbal - dívky

Okresní kolo Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství ve volejbale proběhlo za účasti 5 týmů 28.3.2017 ve Žďáře nad Sázavou. Vstup do turnaje nám nevyšel, první utkání jsme prohráli s pořádající ZŠ Palachova. Všechna další utkání jsme potom vyhráli, ale na celkové vítězství to nestačilo a obsadili jsme 2. místo. Děvčatům gratulujeme.

Ekotým informuje: Den vody 2017

Jednou z oblastí, které se věnuje program Ekoškola a na kterou jsme se letos na jaře zaměřili, je voda. Na schůzce Ekotýmu jsme se snažili vymyslet aktivity, do kterých se zapojí celá škola. A jak vše dopadlo? Ve středu 22.března jsme se svými aktivitami připojili ke světovému dni vody. Tento den jsme ladili oblečení do modrých tónů a ze školního rozhlasu se ozvala melodie známé písničky Modlitba za vodu od Hradišťanu. Za účasti Ekotýmu jsme slavnostně odhalili obraz s názvem Cesta vody, který namalovali žáci 9. třídy, a patří jim velké poděkování – jmenovitě Pavlu Sobotkovi, Michaele Prášilové, Kláře Hudcové, Vojtěchu Kratochvílovi a Marianu Šebkovi.  Vodní téma prolínalo také výukou. Přidaly se i paní kuchařky, které k obědu podávaly modrou bramborovou kaši a šmoulí mléko. Během celého měsíce března probíhala také výtvarná soutěž s tématem voda. Tři nejlepší práce z každé třídy jsme si vystavili v prostorách před družinami. V průběhu dubna se pak potřetí připojíme k čistění řeky Oslavy.