Sčítání ptáků na krmítku

Naše škola se zapojila do akce  České společnosti ornitologické – „Krmítka 2019“ . Jedná se o projekt tzv. občanské vědy – vědci získávají data za pomoci občanů. Díky spolupráci tisícovek laiků získají odborníci důležité údaje o ptácích, kteří v zemi zimují. Časem, v horizontu několika let, získají  přehled, jací ptáci ubývají a přibývají, a také zjistí, jaké prostředí nejraději využívají. Po 15. lednu začnou ornitologové data vyhodnocovat, konečné výsledky by mohli znát na přelomu ledna a února.Díky mezinárodní spolupráci budou výsledky srovnámny i se zahraničím.

Sčítání probíhalo 4. – 6. ledna. Ptáky sčítali zejména členové přírodovědného kroužku, zapojila se i školní družina. Při hodinovém pozorování jsme zapisovali vždy nejvyšší počet současně spatřených jedinců každého druhu. Sledovali  jsme krmítka na školní zahradě i na dvoře u školy. Celkem bylo zaznamenáno 12 ptačích druhů, nejpočetnější byli stehlíci a vrabci polní, následovaly sýkory koňadry. Raritou bylo pozorování dvou holubů hřivnáčů na školní zahradě (pozorovatelé Jakub Chalupa a Dominik Bartůněk) - jedná se o tažný druh, vzhledem k oteplování se v posledních letech objevují i v zimě.  Přesné údaje ze sčítání najdou zájemci na webu ČSO Birdlife.

Šipkovaná

Žákovská rada letos připravila pro žáky první až čtvrté třídy mikulášské překvapení v podobě hry Šipkovaná. Po návštěvě Mikuláše se jednotlivé třídy pod vedením paní učitelky vydaly na připravenou trasu a cestou plnily úkoly – vědomostní, pohybové i kreativní. Členové žákovské rady čekali ukryti v cíli střežíce poklad. Některé třídy se rozhodly spojit příjemné s užitečným a po objevení pokladu pokračovaly dále ke krmelci, aby zpestřily stravu lesní zvěři o jablka, mrkve, brambory či kaštany. Slunečné počasí a entuziasmus členů žákovské rady měly velký podíl na pohodovém průběhu hry.

SP v biatlonu Nové Město na Moravě 20.- 23.12. 2018

ZŠ bude mít volné vstupenky na SP v biatlonu na čtvrtek 20. prosince 2018 /sprint muži/ a na pátek 21. prosince 2018 /sprint ženy/. Volná vstupenka platí pro děti od 6 do 15 let + dospělý doprovod. Samotného dospělého na tento lístek /bez dítěte 6-15 let/ nepustí. Pokud budou chtít jít 2 dospělé osoby, musí s sebou mít nejméně 2 děti /6 - 15 let/.Zájemci o volné vstupenky hlaste se v ŠD 2. oddělení p. Jarošové do pátku 14. prosince. Dopravu si zajistí každý sám.