Ekovýchova

 Školní zahrada

 

Škola má od obce zapůjčen k užívání rozsáhlý pozemek, který slouží jako školní zahrada.

Na zahradě děti mohou vidět na vlastní oči to, o čem se učí z učebnic . Hospodaříme v souladu s přírodou, vytváříme vhodné podmínky pro volně žijící živočichy, pěstujeme i plané druhy rostlin. Zelenina, ovoce a květiny mají samozřejmě své místo. Děti se učí pracovat, při práci na svém záhonku si pěstují nejen ředkvičky a hrášek, ale i trpělivost  a zodpovědnost, což jsou dnes rostlinky velmi vzácné.V tomto roce se ucházíme o titul  "Přírodní zahrada" v rámci společného česko - rakouského projektu Přírodní zahrady bez hranic.

 

Prvky v zahradě

1.Pěstební záhony ZŠ

Slouží k pěstování bylin, zeleniny, brambor, jahod, květin. Každá třída prvního stupně obdělává svůj záhon, část je společná .
 
2. Záhony MŠ
 
Každé oddělení mateřské školy má jeden záhonek ( klíčovou dírku) ohraničený opletkou z proutků, přípravu provádí žáci ZŠ.
 
3.Kompost
 
Dvoukomorový kompost slouží k ukládání bioodpadu ze zahrady i ze školy ( třídy, jídelna). Momentálně potřebuje opravu. Kompost využíváme jako hnojivo.
 
4. Nářaďovna
 
Vybudovaná v rámci brigád s rodiči ze staré stavební buňky, ze střechy zachycujeme dešťovou vodu na zalévání 
 
5. WC
 
Z důvodu větší vzdálenosti od školy nutnost, biologicky rozložitelná náplň, atest hygienika
 
6. Stromková školka
 
Pěstujeme zde stromky ze semen či dopěstováváme nálety, vzrostlejší stromky vysazujeme v okolí obce, obhospodařuje přírodovědný kroužek
 
7. Hmatová stezka
 
Vybudována žáky, využívána  zejména při dnech otevřených dveří, málokdo už dnes chodí bos, tak si ten příjemný pocit užíváme alespoň občas
 
8. Mokřadní louka
 
Přirozeně vlhké místo v zahradě, na jaře zaplavované, sečeme kosou dvakrát ročně , vlhkomilné rostliny
 
9. Bylinková spirála
 
Vybudována žáky, byliny po usušení využíváme k přípravě čajů do čajovny i pro zaměstnance a žáky
     
10. Jílové jezírko
 
Vybudováno svépomocí , osázení z grantu MŠMT, využíváno k pozorování a lovení  živočichů, dětmi nejoblíbenější část zahrady, voda v případě sucha doplněna solárním čerpadlem z nedaleké obecní studny( grant MŠMT), sváděna také dešťová voda ze střechy altánu
   
 
11. Altán pro výuku
 
Tvar šestiúhelníku, vybaven lavicemi a stoly, podklad vybudován na brigádách, kostru truhlářství pana Vencelidese. Využíván zejména učiteli prvního stupně ( čtení, přírodověda, pracovní činnosti i HV).
 
 
12. Lesní zákoutí
 
Velký pařez, kolem lesní rostliny, pozorujeme postupný rozklad  dřeva.
 
13. Smíšený lesík
 
Každá třída má vysazen svůj strom, využíváme při výuce  ( poznávání našich stromů)
 
14. Jabloňový sad
 
Vzrostlé jabloně, s údržbou pomáhají místní zahrádkáři, jablka zpracováváme v pracovních činnostech( vaření), ve školní jídelně, většinu moštujeme. Vysazeny tři nové jablůňky v rámci programu CHKO na záchranu starých odrůd.
 
15. Ohniště, lavičky
 
Lavičky z grantu nadace Veronica, využíváno s dětmi (vaření na ohni, pečení brambor) i při dnech otevřených dveří při pečení hadů s rodiči
 
16. Volně rostoucí živý plot
 
Vysázen na brigádě z grantu nadace Veronica, domácí druhy keřů ( hloh, trnka, líska, janovec, šípky) . Pohledová clona od silnice, úkryt a potrava pro živočichy a ptactvo)
 
17. Divočinka
 
Zákoutí, do kterého nezasahujeme, hromada kamení, větve z prořezu stromů , prostor pro drobné živočichy.

 

Ekoškola                       

                                                            


Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Program Ekoškola probíhá po celém světě, je zapojeno asi 48 zemí a účastní se ho přes 25 000 škol.

Ekoškola je českým názvem mezinárodního projektu Eco – Schools, který organizuje organizace FEE (Foundation for Enviromental Education). Koordinátor pro Českou republiku je Sdružení Tereza.

 

Ekoškola je projekt založený na metodě 7 kroků :

 

1. Založení pracovního týmu (Ekotým)

2. Analýza ekologického stavu školy

3. Plán činností

4. Monitorování a vyhodnocování

5. Environmentální výchova v výuce

6. Informování a spolupráce

7. Ekokodex (Ekopravidla)

Ekoškola je dlouhodobý projekt, naše škola se zapojila v roce  2007, v červnu roku 2009 získala titul a na podzim roku 2011 jsme ho obhájili. Na poslední schůzce Ekotýmu jsme odsouhlasili žádost o obnovu titulu na další období.

 

Naše ekopravidla

!POZOR změna od března 2014!

  1. Ve všech prostotách školy a v jejím okolí udržujeme pořádek.
  2. Třídíme odpady a předcházíme jejich vzniku.
  3. Podílíme se na sběru papíru, hliníku, pomerančové kůry, léčivých bylin, víček.
  4. Dobře se staráme o rostliny i zvířata ve škole i na zahradě.
  5. Šetříme energiemi a vodou.
  6. Šetříme papírem, používáme ekologicky šetrné výrobky.
  7. O přírodě se učíme v přírodě.
  8. Snažíme se jíst zdravě a neplýtvat jídlem.
  9. I my patříme do přírody, chováme se k sobě ohleduplně.
  10. Tato pravidla dodržujeme i mimo školu. 

 

 

Ekopravidla jsou vyvěšena  ve vestibulu u šaten, jejich dodržování stvrdili všichni žáci i dospělí svým podpisem.

                

Ekotým   2017/2018

 

Žáci:

 

1.A: 

1.B :

 

2.třída:

                                              

3.třída:

                                             

4.třída:

 

5.třída:

 

 

6.třída: 

 

7.A: 

7.B:

 

8.třída: 

 

9.třída:

 

Učitelé: Mgr. Eva Nováková, Mgr. Jana Maternová, Mgr. Eliška Mužátková

 

Vedení školy: Mgr. Tomáš Augustýn

 

Provozní zaměstnanci: Ladislav Vencálek (školník), Jaroslava Vostalová (vedoucí školní jídelny)

 

Úřad městyse: MVDr. Zdeněk Křivánek