Rada školy

Školská rada Základní školy Nové Veselí byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Nové Veselí ze dne 22.5.2003, podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 17 a, §17 b a § 17 d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Seznam členů školské rady od roku 2017

Jméno Funkce ve školské radě Jmenován za
Ing. Jiří Danihel předseda zřizovatele
Stanislav Merunka místopředseda zákonné zástupce nezletilých žáků
Mgr. Jana Smékalová člen zřizovatele
Martin Dušek člen zřizovatele
Mgr. Blanka Kratochvílová člen zákonné zástupce nezletilých žáků
Libor Odehnal člen zákonné zástupce nezletilých žáků
Mgr. Jiřina Formanová člen pedagogické pracovníky školy
Mgr. Eva Nováková člen pedagogické pracovníky školy
Monika Kovalská člen pedagogické pracovníky školy