Zájmová činnost 2018/2019

Po 12.30 – 14.00 (po 14 dnech)       Keramický kroužek I ,Flesarová D. 1. a 2.tř.
Po 13.00 – 14.00 (po 14 dnech) Rukodělný kroužek ,Ptáčková V.  3. – 6.tř.
Út 13.15 – 14.00  Pěvecký sbor, Nejedlá J., Ptáčková V.  1. – 9.tř.
Út 13.15 – 14.00 Dramatický kroužek I, Tvrdíková M.  5. tř.
Út 13.00 – 14.00 Šachový kroužek Skála M., Vencelides P.  2. – 9.tř.
St 14.00 – 15.00 Školní časopis K.Valentová  5. – 9.tř.
St 12.30 – 14.30 (po 14 dnech) Keramický kroužek II,  Štěpánková O.  3. – 5.tř.
St 14.00 – 16.00 (po 14 dnech) Keramický kroužek III, Štěpánková O.  6. – 9.tř
St 13.15 – 14.15     Míčové hry-chlapci, Augustýn T.  1. – 4.tř. 
St 13.15 – 14.00 (po 14 dnech) Příprava na příj.zk. (Čj, M), Humlíčková P., Revayová A.  9.tř.
Čt 13.00 – 14.30 (po 14 dnech) Přírodovědný kroužek I,  Nováková E.  2. – 5.tř. 
Čt 13.30 – 14.30 Míčové hry-dívky,  Maternová J.  1. – 4.tř.
Čt 12.10 – 12.55 Angličtina pro nejmenší, Mužátková E.  2.tř.
Čt 13.15 – 14.00   Dramatický kroužek II, Tvrdíková M.  9. tř.
Čt Hra na dechové nástroje, Šimek J.  1. – 9.tř.
Pá 13.00 – 14.30 (po 14 dnech) Přírodovědný kroužek II, Nováková E  6. – 9.tř.
Pá 12.10 – 12.55 Taneční kroužek-break dance Active klub   2. – 9.tř.
Pá 13.00 – 13.45 Taneční kroužek-street dance Active klub   2. – 9.tř.
nepravidelně dle domluvy Modelářský kroužek, Vynohradov R.  2. - 9. tř.