Žákovská rada - Náplň žákovské rady

 

Máš možnost ovlivňovat život školy

 • Ve škole je zřízena žákovská rada, která je poradním orgánem ředitele školy.
 • Žákovská rada je nezávislým orgánem žáků školy složeným ze zástupců jednotlivých tříd, vždy po dvou žácích z každé třídy.
 • Máš právo volit a být volen do žákovské rady.
 • Volby organizují třídní učitelé vždy na začátku školního roku.
 • Žákovská rada volí ze svých členů předsedu a zástupce předsedy.
 • Žákovskou radu svolává její předseda na dobu mimo vyučování, v době vyučování svolává žákovskou radu ředitel školy nebo výchovná poradkyně.
 • Členové žákovské rady projednávají návrhy, vyjádření a stížnosti ve svých třídách a rovněž informují své třídy o stanoviscích ředitele.
 • Žákovská rada předkládá řediteli návrhy vedoucí ke zkvalitnění chodu školy. Na tyto podnětu ředitel školy reaguje.
 • Z jednání rady pořizuje pověřený člen rady zápis.
 • Pro informace žákovské rady slouží nástěnka na chodbě školy.
 • Rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.

 

Složení Žákovské rady

4. třída: Matyáš Petr, Vojtěch Jaroš

5.A: Petr Doležal, Michal Houdek

5.B: Daniela Vacková, Kateřina Valešová

6. třída: Tomáš Hladík, Alexandr Merunka

7. třída: Jakub Dvořák, Libor Vencálek

8. třída: Michaela Prášilová, Veronika Studená

9. třída: Martin Zalaba, Martin Jambor