Žákovská rada - Náplň Žákovské rady

 

 Máš možnost ovlivňovat život školy.

  • Ve škole je zřízena Žákovská rada, která je poradním orgánem ředitele školy.
  • Žákovská rada je nezávislým orgánem žáků školy složeným ze zástupců jednotlivých tříd, vždy po dvou žácích z každé třídy.
  • Máš právo volit a být volen do Žákovské rady.
  • Volby organizují třídní učitelé vždy na začátku školního roku.
  • Žákovská rada volí ze svých členů předsedu a zástupce předsedy.
  • Žákovskou radu svolává její předseda na dobu mimo vyučování, v době vyučování svolává Žákovskou radu ředitel školy nebo výchovná poradkyně.
  • Členové Žákovské rady projednávají návrhy, vyjádření a stížnosti ve svých třídách a rovněž informují své třídy o stanoviscích ředitele.
  • Žákovská rada předkládá řediteli návrhy vedoucí ke zkvalitnění chodu školy. Na tyto podněty ředitel školy reaguje.
  • Z jednání Rady pořizuje pověřený člen Rady zápis.
  • Rada se schází podle potřeby.

 

Složení Žákovské rady

 

4. třída: Denisa Obršlíková, Radim Svatoň

5. třída: Natálie Chubnová, Daniela Lacinová

6. třída: Vojtěch Hromádka, Jakub Špička

7. A : Jana Doležalová, Petr Doležal

7. B : Martin Svatoň, Matěj Coufal

8. třída: Karolína Šebková, Alexandr Merunka

9. třída: Jakup Dvořák, Radek Vencálek

 P1080342