Projekt 72 hodin - hudební vystoupení pro seniory

Stejně jako loni se i letos naše škola připojila k projektu 72 hodin (www.72hodin.cz), jehož cílem je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho. Letos jsme vybrali podkategorii "Lidé  - služba potřebným" a pěvecký sbor v pátek 12.října uspořádal hudební vystoupení v domově seniorů v Novém Městě na Moravě. Přizváni byli také klienti denního stacionáře centra Zdislava. Zpívali jsme písně různých žánrů, zpěv jsme doplnili výrobou jednoduchého rytmického hudebního nástroje s jeho následným zapojením do vystoupení a také pohybovým doprovodem písně. Tato návštěva v nás zanechala hluboké dojmy - také proto, že jsme si, díky velké vstřícnosti, měli možnost prohlédnout celý domov a seznámit se s životem v něm, včetně činností a aktivit, které jsou jeho součástí. Byly nám ukázány (a mohli jsme si i vyzkoušet) různé kompenzační pomůcky a vysvětlen význam reminiscenčních (vzpomínkových) koutků, které se využívají jako forma terapie. Nejsilnější bylo pak vlastní povídání s klienty během prohlídky domova, společné výroby nástrojů i po vystoupení. Zejména s paní učitelkou, která v letošním roce oslavi 102 let!

Jeli jsme potěšit uši a srdce těch, kteří jsou již odkázáni na pomoc druhých - to se nám dle reakcí povedlo -  odvezli jsme si však mnohem víc. Bylo to krásné setkání a doufáme, že ne poslední.  

PS : Jedna naše bývalá žačka si zde dokonce domluvila praxi:-)

Osmý ročník na chovatelském dnu v Bohdalově

Každoročně se v Bohdalově koná Výstava Vysočiny, kde chovatelé nejen z Vysočiny představují svůj um.  Bylo na ní možné zhlédnout přes 2700 zvířat – králíků, holubů, drůbeže a dalších. Letos byla naše škola přizvána k organizaci pátečního dne. Během dopoledne někteří žáci nosili zvířata, někteří byli k ruce hodnotitelům a jejich hodnocení zapisovali. Příjemně strávený den na čerstvém vzduchu mezi zvířaty byl tak velmi přínosný pro rozvoj mnoha klíčových kompetencí žáků. 

Ohlédnutím za Dnem bez aut

V pátek 21. září se naše škola připojila ke krajské akci Den bez aut pořádané v rámci Týdne evropské mobility. Do akce se zapojilo 90% všech přítomných. Stojany nestačily pojmout množství kol, u školy parkovaly koloběžky, Marianka ze čtvrté třídy dorazila opět na koni. Většina z nás se dokázala alespoň jeden den bez auta obejít. Zvlášť chválíme žáky 1.A , 7. a 9. třídy, z těchto tříd nejel autem nikdo. Smyslem akce není dělat z aut nepřítele, ale zamyslet se nad jejich každodenním používáním. Zkusme to bez auta častěji!

Projektový den "Poznej Nové Veselí" za námi

Ve čtvrtek 27.9. proběhl projektový den s názvem "Poznej Nové Veselí". Inspirací pro něj byla nově vybudovaná naučná stezka, která Veselím provádí a seznamuje s jednotlivými místy, jejich významem a historií. Během celého dopoledne měly věkově smíšené skupiny z 1.až 9.tříd za úkol podle mapy projít trasu dlouhou asi 5 km a na jednotlivých zastaveních plnit připravené úkoly - vědomostní, sportovní, výtvarné, vztahující se k daným tabulím. Za splnění získavaly část obrázku, který na závěr nalepily do společně vytvářeného leporela. Počasí nám přálo a moc pěkné bylo vidět, jak dobře si skupiny s jednotlivými úkoly poradily a také jakým způsobem dokáží spolupracovat žáci napříč ročníky. Leporela a střípky z úkolů je možné vidět na chodbě u družin a fotky již brzy ve školní fotogalerii. 

Pro příznivce keramiky

V sobotu 6.října se poprvé otevře keramická dílna pro dospělé. Scházet se budeme opět první sobotu v měsíci od 14 do 16 hodin. Vstupné na jednotlivé dílny je 100 Kč. Nezapomeňtě doma pracovní oděv, přezutí, nápady a elán. 

Termíny dílen : 6.10., 3.11., 1.12., 5.1., 9.2., 16.3., 6.4., 4.5., 1.6. (případná změna termínu vyhrazena)

O.Štěpánková