Zahrada o prázdninách

I v době školních prázdnin bude možnost přijít pomoci s pracemi na školní zahradu.

jméno učitele datum služby
A.Revayová úterý 2.7.
D.Flesarová úterý 9.7.
J. Kašpárková úterý 16.7.
E.Mužátková úterý 23.7.
M.Tvrdíková úterý 30.7.
J.Jurková úterý 6.8.
A.Kántorová úterý 13.8.
P.Humlíčková úterý 20.8.
O.Štěpánková úterý 27.8.

Sraz bude vždy v 8.30 u školní zahrady. Pokud bude pršet nebo bude hodně mokro, brigáda se nekoná. Těšíme se na tradiční hojnou účast.

Lesní stezka

V úterý 18.6. starší děti z přírodovědného kroužku Kulíšek připravily pro 1.-3. třídu lesní stezku. Věkově smíšené týmy vyrážely na značenou cestu v několikaminutových intervalech a během ní na ně čekala spousta zajímavých, zábavných a také netradičních úkolů, které prověřily jejich znalosti o lesním společenství. Týmy spolu pěkně pracovaly, cestou si stihly popovídat o různých tématech a vzájemně se více poznat i mezi ročníky. V cíli jsme si ještě poseděli u ohně a opekli si buřty. Počasí nám přálo a akce se moc vydařila. Kulíškům moc děkujeme za krásné vyučování mimo školní lavice!:-)

Matematické soutěže

Na konci ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro pátý a devátý ročník. Naši školu reprezentovali J. Knap, J. Chalupa, V. Sobotka, K. Poulová (v kategorii Z5) a V. Horníčková, M. Zachová a L. Odehnalová (v kategorii Z9). Jakubu Knapovi soutěžní úlohy ušili na míru a po právem se stal vítězem okresního kola. 

Konec března byl věnován soutěži Matematický klokan. Soutěže se zúčastnili žáci 2. – 9. třídy a mnozí předvedli velmi kvalitní výkony. Nejlepší řešitelkou se stala Aneta Mužátková, která ve své kategorii získala plný počet bodů, což ji pasuje i na jednoho z 37 vítězů v celostátním měřítku (113 681 řešitelů v příslušné kategorii).

Na začátku dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro šestý, sedmý a osmý ročník. Naši školu reprezentovali O. Danihel (v kategorii Z6), H. Hemzová a K. Knapová (v kategorii Z7) a M. Maternová a A. Křehlíková (v kategorii Z8). H. Hemzová získala krásných 14 bodů z 18 možných. 

Konec května byl věnován okresnímu kolu soutěže Pythagoriáda. Za naši školu se nominovali J. Knap (5. třída), H. Hemzová (7. třída), M. Maternová a V. Musil (8. ročník). J. Knap nezklamal a obsadil krásné 2. místo, H. Hemzová obsadila 3. místo. 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a nejúspěšnějším žákům moc gratulujeme.

 

Kulíškovské nocování na školní zahradě

V pátek 7.června se školní zahrada proměnila v tábořiště, mladší i starší Kulíšci společně zkoumali noční život v zahradě . Pokoušeli jsme se chytat hmyz do zemních pastí, lákali ho na světlo, nastražili jsme také jednu sklápěcí živochytnou past na savce a do jezírka primitivní vrše.  Nechybělo ani pečení hadů a zpívání u ohně. Se svítáním jsme určovali ptáky podle zpěvu a  sledovali obsazenost hnízdních budek. Po sbalení tábora jsme se společně přesunuli na férovou snídani.

Bylo nám spolu dobře  a zahrada je fajn i v noci.

Čas školních výletů

Přichází léto, prázdniny jsou za dveřmi a třídy se během posledních dní školního roku rozjíždí do okolí i vzdálenějších míst za poznáním a novými zážitky. Někteří na jeden den, starší ročníky pak i přes noc. Kde a jak školní výlety tráví? Nahlédněte do fotogalerie.