Zahrada o prázdninách

Stejně jako každý rok, i v době školních prázdnin bude možnost přijít pomoci s pracemi na školní zahradu. Sraz bude vždy v 9.00 u školní zahrady. Pokud bude pršet nebo bude hodně mokro, brigáda se nekoná. Těšíme se na tradiční hojnou účast.

J. Jurková úterý 30.6.
J. Nejedlá úterý 7.7.
D. Flesarová pondělí  13.7.
P. Humlíčková pondělí 20.7.
A. Revayová úterý 28.7.
E. Nováková, J. Maternová úterý 4.8.
J. Kašpárková úterý 11.8.
E. Mužátková úterý 18.8.
O. Štěpánková úterý 25.8.

Vědomostní běh

Dva dny před rozdáním vysvědčení si žáci 1. a 3. ročníku poměřili síly nejen v rychlosti svých nohou, ale také vědomostech, které za celý školní rok načerpali. Během zhruba dvoukilometrové trasy v okolí Nového Veselí odpovídali na záludné otázky z různých předmětů, za chybné odpovědi jim byly přičítány trestné minuty. Start i cíl byl na školní zahradě. Každý zvolil jinou strategii, ti s nejrychlejším časem byli odměněni, ale cílem bylo užít si den na čerstvém vzduchu, celou trasu zvládnout a neztratit se. A to se všem povedlo:-) Gratulujeme. 

Sběrové aktivity - vyhodnocení

Sběr starého papíru jsme byli nuceni na jaře stopnout. Na trhu je ho přebytek a sběrny jej přestaly vykupovat. Přesto si každá třída na konci školního roku vyhodnotí nejlepší sběrače. Po celý školní rok jsme sbírali pomerančovou a citronovou kůru. Pomerančové kůry jsme shromáždili 210 kg a citronové 8kg. Utržené peníze půjdou do třídních fondů. I přes deštivé počasí a situaci okolo koronaviru se našli sběrači léčivých rostlin. Šest nejpilnějších bude odměněno finanční poukázkou. Všem, kteří se do sběrových aktivit zapojili, děkujeme za spolupráci. Vážíme si také podpory, které se našim žákům dostává z řad rodičů a prarodičů.

 

Informace k ukončení školního roku

Školní rok bude ukončen předáním vysvědčení v pátek 26. června 2020. Zahájení vyučování bude v 7.25, ukončení cca v 8 hodin. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování si po skončení vyučování vyzvednou obědový balíček. Tento den se budou také fotit všechny třídy, dle připravovaného harmonogramu, podrobnější informace poskytnou třídní učitelky. Ve škole stále platí zvýšená hygienická opatření. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, kteří odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ti, kteří jej již odevzdali dříve, znovu odevzdávat nemusejí). Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušku, sundat ji mohou pouze na pokyn učitele.

Po předání vysvědčení mohou ve škole zůstávat pouze žáci, kteří jsou přihlášeni do odpoledního bloku. Ukončení odpoledního bloku bude ve 14 hodin.

Slavnostní ukončení školního roku žáků 9. ročníku proběhne v obřadní síni městyse Nové Veselí. Z důvodů minimalizace epidemiologických rizik bude ukončení každé třídy zvlášť, 9.A v 7.40, 9.B v 8.10.