Enviromentální vzdělávání ve výuce

V rámci environmentální výchovy na ZŠ se snažíme u dětí posílit kladný vztah k přírodě, vést je k aktivní ochraně životního prostředí a cítit spoluzodpovědnost za jeho stav. Od února proběhly na naší škole tři programy s touto tematikou, které pro nás připravili pracovníci Střediska ekologické výchovy Chaloupky. 

V sedmých třídách proběhla simulační hra s názvem Dálnice. Žákům byly přiděleny různé role – občan, zastupitel obce, inženýr, ochránce přírody, daňový poplatník a každý měl za úkol prosazovat při hře své zájmy. Cílem hry bylo společně naplánovat nejvhodnější trasu nově budované dálnice. 

Na podobném principu simulační hry se odehrál i program s názvem U jezera. Členové přírodovědného kroužku Kulíšci byli rozděleni na několik skupin – podniků a ti se snažili o co nejvyšší zisk. Společným zdrojem potřebným k chodu podniku je ale voda ze společného jezera, jejíž kvalita se mění podle toho, jak se podniky chovají. 

Poslední program Přírodou Vysočiny byl určený pro žáky pátého až osmého ročníku. Prostřednictvím zábavného, ale odborně zpracovaného výukového programu se žáci seznámili s nejvýznamnějšími přírodními lokalitami a chráněnými územími na Vysočině. Všechny programy žáky zaujaly, prohloubily jejich znalosti a zpestřily výuku.

 

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí, příspěvkové organizace stanovuje termín zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2018/2019 na pátek 6. dubna 2018 od 9.30 do 17.00 v budově ZŠ Na Městečku 1.  

  1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. 
  2. Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
  3. Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, vyplní u zápisu žádost o odklad a na místě doloží povinné přílohy. Těmi jsou vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
  4. Zákonní zástupci dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka, oznámí osobně ředitelství školy nejpozději v den zápisu jejich nástup do školy. 

Časový rozpis zápisu bude k dispozici v mateřské škole.

 

V Novém Veselí 5. března 2018

Mgr. Tomáš Augustýn

ředitel školy

Trojboj - okresní kolo

Regionální centrum Sport pro všechny ve Žďáře nad Sázavou uspořádalo ve středu  21.února 2018 okresní kolo pro žáky a žákyně v trojboji. Soutěžilo se v těchto disciplínách: leh - sed, přeskoky přes švihadlo a člunkový běh. Naši školu reprezentovalo celkem 11 sportovců. Nejlépe se dařilo Veronice Horníčkové, která v kategorii starších žákyň zvítězila! V kategorii mladších žákyň byla nejúspěšnější Anna Křehlíková, která se umístila na 4. místě. Nejlepší výkony u chlapců předvedli v kategorii starších žáků Daniel Dušek a Radek Vencálek, kteří se shodně umístili na 4.-5. místě.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Lyžařské závody 2018

Ve středu 14.2. proběhnou párkové závody v běhu na lyžích pro první stupeň. Pro nepříznivé sněhové podmínky bude trasa letos kratší - 1. a 2.třída cca 300 m, 3. - 5.třída cca 500 m. Závodíme na louce u stodoly směrem na Holetín. Start prvních tříd v 8.45, další třídy podle rozpisu, který zveřejníme v úterý podle počtu přihlášených. Vyhlášení výsledků předpokládáme v 11.30 v tělocvičně. Diváci na trati i během vyhlášení vítáni. Všichni závodníci dostanou teplý čaj, párky tentokrát budou až ve čtvrtek dopoledne ve školní jídelně - ve středu respektujeme Popeleční středu. Snad se nám závody i přes složitější podmínky vydaří. 

Těšíme se na hojnou účast, přihlášky u třídních učitelů.