Sběr kaštanů

Sběr kaštanů byl pro letošní rok ukončen, nasbírané množství 2300 kg bylo rekordní. Jako problém se nakonec ukázalo kaštany udat. Velmi děkujeme panu Miroslavu Knapovi, který je obětavě třídil, napytloval a nakonec rozvezl do míst, kde o ně byl zájem. Kaštany putovaly na tři místa - do obory v Ronově, lesů pana Kinského a na jižní Moravu. Doufáme, že si na nich zvěř pochutná, i když zimy v posledních letech nejsou příliš kruté. Kaštany byly v dobrém stavu, děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Peníze ze sběru byly rozděleny do třídních fondů. 

 

 

O novoveselský míč 2018

11. ročníku turnaje ve vybíjené dívek se zúčastnilo 6 družstev v kategorii mladších žákyň (6. a 7. třída) a 7 družstev v kategorii starších žákyň (8. a 9. třída). Naše starší žákyně obsadily konečné šesté místo, lépe se vedlo mladším žákyním, které skončily na čtvrtém místě.

Videozáznam z turnaje naleznete zde.

Provoz školy ve středu 31. října

Ve středu 31. října bude z důvodu výpadku dodávky elektřiny uzpůsoben provoz školy následovně:

  • školní družina bude končit provoz ve 14.30
  • odpadá odpolední vyučování
  • odpadají zájmové útvary

Děkujeme za pochopení.

Oslavy státnosti

Naše škola se k oslavám 100. výročí republiky připojí společně s obcí v sobotu 27.10. sázením lípy u fary v Novém Veselí a následným programem v parku před školou. Podrobné informace o programu najdete na stránkách obce. 

Jste srdečně zváni.