Škola

Jídelna

Družina

Třídy

Dokumenty

Harmonogram

Návrat žáků 2.stupně do školy - aktualizováno

8. 5. 2021

Od 10.5. se do lavic vrátí v rotačním režimu žáci 2.stupně. V pondělí na prezenční výuku nastoupí 7. a 8. třída, žáci 6. a 9. třídy pokračují distančně. Aktualizované rozvrhy pro distanční i prezenční výuku najdete na stránkách příslušných tříd.

Žáci 7. a 8.třídy se budou testovat na Covid 19 antigenními testy dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. V tyto dny se dostaví do školy v 7.10 - 7.20 hodin (žáci přijíždějící ze směru Újezd mohou využít spoj s dojezdem v 7.20). Testování proběhne v kmenových třídách těchto ročníků. Po dobu pobytu v budově školy platí povinnost nosit respirátor nebo lékařskou roušku.

Výuka Tv je povolena ve venkovních prostorách bez roušek.

Žáci na prezenční výuce mají automaticky přihlášený oběd ve školní jídelně. Pokud oběd odebírat nechcete, individuálně si ho odhlaste.

Sběr léčivých rostlin

7. 5. 2021
Milí sběrači,
i v letošním roce bychom chtěli pokračovat v dlouholeté tradici, a tou je sběr léčivých rostlin. Mnoho škol v minulosti od sběru upustilo, ale v posledních letech se k němu opět vrací. 
Pojďme do přírody, odpočiňme si od monitorů, tabletů a mobilů a najděme si opět cestu k přírodním produktům. Začít můžeme i u sběru léčivých rostlin. Podrobnější informace a nový způsob vyhodnocení najdete v příloze. Odevzdávání usušených rostlin bude probíhat v druhé polovině června.
Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojí. Tři nejlepší sběrači budou odměněni.

Oznámení rodičům budoucích prvňáčků

6. 5. 2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zveřejněno na dveřích školy u vstupu pro žáky. K nahlédnutí také zde.