Škola

Jídelna

Družina

Třídy

Dokumenty

Harmonogram

Kritéria hodnocení žáků za 1.pol. 2020/2021

21. 1. 2021

Kritéria hodnocení vyplývají z klasifikačního řádu školy a z metodického doporučení MŠMT.

Hodnotí se:

  • míra znalostí nabytých při prezenční výuce (získané známky)
  • účast na distanční výuce
  • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce)
  • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky
  • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.
  • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.
  • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly
  • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat.

O organizaci vydání vysvědčení budou žáci včas informováni. 

Přijímací řízení ke studiu na středních školách

14. 1. 2021

Informace k přijímacímu řízení ke studiu na středních školách pro školní rok 2021/2022 naleznete ZDE

Pozvánka na online konferenci Ekoškoly

12. 1. 2021

Videokonference ZMĚŇME KLIMA se bude týkat klimatických změn, ale také klimatu ve společnosti. Hlavně však bude o lidech, školách a o tom, jak s tím můžeme v praxi pracovat a přispět ke zlepšení současného stavu. Účast je doporučena od 13 let (Zveme všechny naše Ekoškoláky! Je to skvělý program pro Ekotým v době kdy nelze nic realizovat přímo ve škole).

Je připraveno pět 20 minutových přednášek, které si můžete ihned pustit. Zároveň budete mít možnost klást písemně dotazy přednášejícím. Ve středu 13. ledna od 15:00 bude jediný pevný termín online setkání, kdy budete mít příležitost se tváří v tvář potkat s přednášejícími, bavit se s nimi a dozvědět se mnohem víc o jejich tématech.

Konference je zdarma, jen je třeba se REGISTROVAT. Všichni - rodiče, kolegové a hlavně děti mohou na konferenci potkat jedny z nejzajímavějších osobností ze svých oborů. 

Více