Škola

Jídelna

Družina

Třídy

Dokumenty

Harmonogram

Školní družina od 7.12.

4. 12. 2020

Uvolnění protiepidemiologických opatření umožňuje provoz družiny v obvyklém režimu. Od pondělí 7.12.2020 budou přihlášené děti rozděleny opět do původních oddělení. Zároveň je k dispozici ranní družina, zatím pouze pro žáky 1. a 2.ročníku.

Děkujieme všem rodičům za spolupráci při zajíštění provozu družiny v omezeném režimu.

Organizace vyučování od 30.11.

26. 11. 2020

V pondělí 30.11. se vrací do lavic zbytek 1.stupně a 9.třída podle obvyklého rozvrhu. Žáci 6., 7. a 8.třídy se budou v prezenční výuce střídat. Začíná 6. a 7. třída, 8.třída pokračuje v distanční výuce a do školy se vrátí v týdnu od 7.12.  do 11.12..

Výuka náboženství bude probíhat pouze v 1. - 5. ročníku dle rozvrhu.

Vzhledem k omezení kumulace žáků v šatnách před začátkem vyučování, prosíme, aby žáci z Újezda, Sirákova a Poděšína využívali autobusový spoj s příjezdem do Nového Veselí v 7:19 hod. Při příchodu do školy se žáci řídí pokyny pana školníka. Protože zatím není povolena ranní družina, prosíme, aby žáci dle možností rodiny nepřicházeli do školy příliš brzy, organizačně není možné nad nimi  zajistit dohled.

Všichni nastupující žáci mají automaticky přihlášený oběd ve školní jídelně. Pokud nebudou možnost školního stravování využívat, prosíme rodiče, aby své dítě individuálně odhlásili.

V prostorách školy platí pro všechny osoby povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu v budově. Nadále platí zákaz výuky tělesné výchovy dle vzdělávacího programu. Hodina proběhne formou pobytu venku za každého počasí. Proto dbejte na vhodné oblečení a obutí svých dětí. Z důvodu povinnosti pravidelně větrat je třeba, aby děti i pro pobyt ve třídách byly vybaveny vhodnou skladbou oblečení.

Adopce na dálku - vzdálenost rozděluje, dobrá vůle spojuje

25. 11. 2020

Do projektu jsme zapojení od roku 2006 a ročně posíláme 6 500 Kč. Doposud jsme finanční obnos získávali sběrem starého papíru, ale v letošním roce jej firma přestala vykupovat. Naše snažení můžete podpořit sběrem usušené pomerančové a citronové kůry, která musí být zbavená dužiny. Kůru můžete odevzdat prostřednictvím dětí navštěvujících naši ZŠ nebo ve všední dny u šaten ZŠ od 7.00 do 7.30 panu školníkovi. Plakátek a více informací naleznete tady. Děkujeme za podporu.