Školní jídelna

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nařízení vlády je od středy 14. 10. 2020 zákaz stravování ve ŠJ pro cizí strávníky. Jídlo se může odebírat do jídlonosičů u výdejního okénka v čase od 10.15 do 12.30 hod
Žáci na distanční výuce, kteří se přihlásí od středy ke stravování, si mohou jídlo odebrat za stejnou cenu v jídlonosičích. Neplatí v době od 26. 10. do 30. 10. 2020 - jsou prázdniny a cena oběda je plná. 

CENY ZA OBĚD OD 1.9.2020   
 CIZÍ STRÁVNÍCI - sazba 15% DPH 68,00 Kč
 CIZÍ STRÁVNÍCI - sazba 10% DPH (na jídelně) 68,00 Kč
 ŽÁCI 7-10 let 24,00 Kč
 ŽÁCI 11-14 let 26,00 Kč 
ŽÁCI 15 let 28,00 Kč