Školní jídelna

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nařízení vlády je  zákaz stravování ve ŠJ pro cizí strávníky. Jídlo se může odebírat do jídlonosičů u výdejního okénka v čase od 10.15 do 12.30 hod
Žáci na distanční výuce, kteří se přihlásí ke stravování, si mohou jídlo odebrat za stejnou cenu do jídlonosiče. 

CENY ZA OBĚD OD 1.9.2020   
 CIZÍ STRÁVNÍCI - sazba 15% DPH 68,00 Kč
 CIZÍ STRÁVNÍCI - sazba 10% DPH (na jídelně) 68,00 Kč
 ŽÁCI 7-10 let 24,00 Kč
 ŽÁCI 11-14 let 26,00 Kč 
ŽÁCI 15 let 28,00 Kč