Školní jídelna

Používáme nový stravovací systém i canteen, který naleznete zde pod tlačítkem  - jídelníček/objednáváni obědů.
Heslo pro přihlášení vám sdělí vedoucí školní jídelny. Systém je aktivní do 14hod předchozího dne. 
Žáci dostanou čip s přístupovými údaji 1.9. od svého třídního učitele, který vybere zálohu za čip 100kč.
1.9. všichni žáci nahlásí svému učiteli, zda se přihlašuje ke stravování nebo nikoliv a od 2.9. bude přihlášen k odběru stravy.
Oběd bude žákům vydán na základě přiložení čipu k výdejovému terminálu. Pokud dojde ke ztrátě čipu, žák si musí koupit nový.
Během září bude 1 x týdně možnost výběru ze dvou jídel. 
Výběr jistiny 400,- (na nákup potravin) proběhne k 15.9. formou inkasa. Prosíme o kontrolu funkčnosti povolení  k inkasu.

     
Přihlášky, odhlášky na telefonu 773 680 466, den předem do 14hod nebo ráno daného dne do 5:30

CENY ZA OBĚD OD 1.9.2020   
 CIZÍ STRÁVNÍCI - sazba 15% DPH 68,00 Kč
 CIZÍ STRÁVNÍCI - sazba 10% DPH (na jídelně) 68,00 Kč
 ŽÁCI 7-10 let 24,00 Kč
 ŽÁCI 11-14 let 26,00 Kč 
ŽÁCI 15 let 28,00 Kč