Školní jídelna

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nařízení vlády je  zákaz stravování ve ŠJ pro cizí strávníky. Jídlo se může odebírat do jídlonosičů u výdejního okénka v čase od 10.15 do 12.30 hod
Žáci na distanční výuce, kteří se přihlásí ke stravování, si mohou jídlo odebrat za stejnou cenu do jídlonosiče. 
Po dobu uzavření mateřské školy mají možnost za dotovanou cenu i děti s distanční výukou (předškoláci) a zaměstnanci odebrat jídlo sebou v jídelně základní školy.
Přihlašujte se na telefonu 773 680 466, den předen do 13hod nebo ráno daného dne do 5:30

CENY ZA OBĚD OD 1.9.2020   
 CIZÍ STRÁVNÍCI - sazba 15% DPH 68,00 Kč
 CIZÍ STRÁVNÍCI - sazba 10% DPH (na jídelně) 68,00 Kč
 ŽÁCI 7-10 let 24,00 Kč
 ŽÁCI 11-14 let 26,00 Kč 
ŽÁCI 15 let 28,00 Kč