Školní družina

Úplata září - prosinec
19. 11. 2020

Školní družina vybrala od všech přihlášených dětí za měsíce září až prosinec úplatu v částce 280,- Kč. V říjnu a listopadu byl náš provoz koronavirovou pandemií omezen, proto snížíme následující úplatu /leden - březen/ o poměrnou část.

ŠD - úplata
10. 10. 2020

Školní družina bude vybírat od 12.10. do 15.10 2020 úplatu za měsíce září až prosinec v částce 280,- Kč. Děkujeme za včasné zaplacení. Doklad o zaplacení bude vystaven a dodán později( po návratu p.Sobotkové z nemoci).

Ranní družina šk. r. 2020/21
31. 8. 2020

Ranní družina je ve školním roce 2020/21 od 6.00 hod. pro všechny děti z 1. - 4. třídy, odpolední družina do 15.55 hod.

.

1.září
27. 8. 2020

1. září bude ŠD v provozu do 13.00 hodin. Ranní družina od 6.00 hod. Prosíme rodiče, aby z důvodu pokračující koronavirové pandemie děti opouštěly ŠD co nejdříve. Děkujeme.