Škola

Jídelna

Družina

Třídy

Dokumenty

Harmonogram

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.(LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 Ředitel základní školy / Директор початкової школи   Mgr. Jan Krakovič oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

 Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 - kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 - kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

 Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 Termín zápisu / Дата та час запису: 16. 6. 2023  15 .00 -16.00 h

Místo zápisu / Місце запису: budova ZŠ přízemí

 Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2

 Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

 Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit 14

doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

 заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

 документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

 документ, що дає право представляти дитину.

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 V /м.Novém Veselí    dne/дата  30. 5. 2023

Ředitel základní školy / Директор початкової шк

Mgr. Jan Krakovič

Den bez aut

24. 9. 2023

Od 18. 9. do 22. 9. 2023 opět probíhal Evropský týden mobility. V pátek  22. září se naše škola připojila ke Dni bez aut. Naším cílem je omezit provoz aut alespoň kolem školy.

Většina žáků se zapojila a do školy se vypravila na kole, koloběžce, skateboardu, pěšky, autobusem nebo dokonce hobbyhorsingem. Za odměnu dostali zdravou sladkou odměnu.

Pak už jen fotka v zeleném tričku, podpis na plakát a dobrý pocit byl zaručen.

Můžete zhlédnout, jak se žákům dařilo.

Ředitelské volno

20. 9. 2023

Na pátek 29.9. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. Bude uzavřena také školní družina.

Školní zahrada o prázdninách

12. 9. 2023

I tyto prázdniny jsme pracovali na školní zahradě. Měli jsme celkem 8 brigád, na kterých pracovalo 240 dětí, průměr vychází pěkně zaokrouhleně 30 dětí na jednu brigádu. 38 žáků přišlo alespoň třikrát, rekordmankou je Bára Kratochvílová z 8.třídy - nechyběla ani jednou. Pracovalo také 26 "hostů" - bývalí i budoucí žáci, rodiče i prarodiče, kamarádi našich žáků, děti zaměstnanců. Všem patří velké poděkování. Děkuji i učitelům - odpracovali 39 hodin.  Na zahradě vládla příjemná a pracovitá atmosféra, byli jsme spolu rádi.    

Whistleblowing

12. 9. 2023

Prosím, seznamte se s tzv. Whistleblowing. Vnitřní oznamovací systém Základní školy a Mateřské školy Nové Veselí.

Pozvánka na přednášku Jiřího Haldy

12. 9. 2023

Zveme rodiče žáků a širokou veřejnost na přednášku speciálního pedagoga, lektora a rodinného terapeuta Jiřího Haldy. Tématem je "Jak na děti doma i ve škole od 1. do 9. třídy".

Přednáška bude probíhat 18. října 2023 v 16:00 hodin v Zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Losenice.

Slavnostní přivítání budoucích prvňáčků

30. 8. 2023

Letos netradičně budou prvňáčci přivítáni v jídelně školy. Zahájení bude v 7:45, pro příchod použijte vchod od parku.

Aktovka není nutná, ale je vhodná a budoucí školáci ji rozhodně ocení. Děti budou dále potřebovat přezůvky. Předpokládaný konec bude cca 9:15.

 Těšíme se na Vás a věříme, že si společně užijeme nejen první školní den.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.