Škola

Jídelna

Družina

Třídy

Dokumenty

Harmonogram

Milí sběrači, sbíráme:

POMERANČOVOU A CITRONOVOU KŮRU (zbavenou dužiny a řádně usušenou)

STARÝ PAPÍR (než napadne sníh zanechte označené v přístřešku na kola, brána je otevřená od 6 - 14 hodin)

Potvrzené lístečky předejte tř. učitelkám.

Dále sbíráme čistý a přebraný hliník. Jeho množství neevidujeme.

Děkujeme všem, kdo se do sběru zapojí.

Upřesnění informací

14. 10. 2021

Mimo 8. třídu jsou v karanténě nově také 5.A a 6.třída, z důvodu onemocnění vyučujícího.

Rodiče všech žáků jsou informováni přes EDUPAGE.

O případných změnách vás budeme informovat.

Příspěvek SRPD

12. 10. 2021

Milí rodiče,

v tomto školním roce opět vybíráme příspěvek SRPD ve výši 300 Kč na žáka.

V případě sourozenců na škole donese částku pouze ten nejstarší.

Děkujeme

Celoroční sběrové aktivity

6. 10. 2021

Milí sběrači, sbíráme:

POMERANČOVOU A CITRONOVOU KŮRU (zbavenou dužiny a řádně usušenou)

STARÝ PAPÍR (než napadne sníh zanechte označené v přístřešku na kola, brána je otevřená od 6 - 14 hodin)

Potvrzené lístečky předejte tř. učitelkám.

Více