Zájmová činnost 2020/2021

Kroužky začnou od října, budeme se řídit aktuální epidemiologickou situací a platnými doporučeními. 

Zájem o kroužky děti nahlásí u třídních učitelů. Keramika z důvodu přístavby bude zahájena až ve druhém pololetí, děti budou včas informovány, zatím děti nepřihlašujte. 

 Muzikohrátky s prvky muzikoterapie

 

1.- 4.třída   Mgr. Odehnalová  pondělí 13.00 - 13.45 

 Pěvecký sbor

 

2.- 9. třída  Mgr. Nejedlá, Mgr. Ptáčková  úterý 13.00 - 14.00 

 Dramatický kroužek

 

4.- 8. třída  Mgr. Tvrdíková  úterý 13.00 - 14. 00 
 Keramika 1,2,3 - od druhého pololetí 1. - 9. třída 

Mgr. Štepánková, Mgr. Flesarová, Mgr. Chmelíková

(6.-9.třída) středa 14.00 - 16.00 

1.stupeň upřesníme

Příprava na přijímací zkoušky (M,Čj) 

 

 9. třída Mgr. Revayová, Mgr. Nejedlá  středa 13.15 - 14. 00 

 Sportovní - míčové hry dívky

 

1. - 4. třída  Mgr. Maternová   čtvrtek 13.30 - 14.15

 Přírodovědný Kulíšci I.

 

2. - 5. třída  Mgr. Nováková  upřesníme

 Přírodovědný Kulíšci II.

 

6. - 9. třída  Mgr. Nováková  pátek 13.30 - 15.00 
Angličtina pro nejmenší  2. třída Mgr. Mužátková

upřesníme