Rada školy

Školská rada Základní školy Nové Veselí byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Nové Veselí ze dne 22.5.2003, podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 17 a, §17 b a § 17 d zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam členů školské rady od roku 2020

Jméno Funkce ve školské radě Jmenován za
Ing. Jiří Danihel předseda zřizovatele
Mgr. Olga Najmanová místopředseda zákonné zástupce nezletilých žáků
Bc. Ivana Filipová člen zřizovatele
Mgr. Petr Vencelides člen zřizovatele
Ing. Miluše Fialová člen zákonné zástupce nezletilých žáků
Petra Veselá člen zákonné zástupce nezletilých žáků
Mgr. Eva Nováková člen pedagogické pracovníky školy
Mgr. Adéla Štěpánková člen pedagogické pracovníky školy
Mgr. Blanka Kratochvílová člen pedagogické pracovníky školy