Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

Pro školní rok 2021/2022 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.

Důležité termíny

  • Přihlášku je třeba podat do 1. března 2021. 
    Přihlášku na SŠ, kde se konají talentové zkoušky, je třeba podat do 30. listopadu 2020.
    Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat kritéria pro přijetí, termíny přijímacích zkoušek a předpokládané počty přijímaných uchazečů. To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2021.
  • Známky na přihlášce mohou být úředně ověřeny (např. notářem), nebo je potvrdí škola. Pokud se přihláška bude potvrzovat ve škole, musí vyplněnou přihlášku donést žáci týden před odevzdáním na střední školu.
  • Zápisový lístek si vyzvednou zákonní zástupci žáka v kanceláři ZŠ do 15.března. Hlásí - li se žák na školu s talentovou zkouškou, musí si zápisový lístek zákonní zástupci vyzvednout do 31.1.2021.

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

1. termín: 12. 4. 2021 pro čtyřleté maturitní obory, 14. 4. 2021 pro osmiletá gymnázia
2. termín: 13. 4. 2021 pro čtyřleté maturitní obory, 15. 4. 2021 pro osmiletá gymnázia

náhradní termín pro všechny obory: 12. a 13. 5. 2021


• Uchazeči o ostatní (nematuritní) obory jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
Přijímací řízení proběhne 22. - 30. 4. 2021


Talentové zkoušky: 2. - 15. 1. 2021
Talentové zkoušky konzervatoří: 15. - 31. 1. 2021
Talentové zkoušky sportovních gymnázií: 2. 1. - 15. 2. 2021

Více informací na www.msmt.cz , www.cermat.cz.


Formuláře přihlášek ke stažení zde.