Ekoškola

ekoskolaProgram Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program Ekoškola probíhá po celém světě, je zapojeno asi 48 zemí a účastní se ho přes 25 000 škol.

Ekoškola je českým názvem mezinárodního projektu Eco – Schools, který organizuje organizace FEE (Foundation for Enviromental Education). Koordinátor pro Českou republiku je Sdružení Tereza.

Ekoškola je projekt založený na metodě 7 kroků

1. Založení pracovního týmu (Ekotým)
2. Analýza ekologického stavu školy
3. Plán činností
4. Monitorování a vyhodnocování
5. Environmentální výchova v výuce
6. Informování a spolupráce
7. Ekokodex (Ekopravidla)

Ekoškola je dlouhodobý projekt, naše škola se zapojila v roce 2007, v červnu roku 2009 získala titul a na podzim roku 2011 a poté 2014 jsme ho obhájili. Na poslední schůzce Ekotýmu jsme odsouhlasili žádost o obnovu titulu na další období.

NAŠE EKOPRAVIDLA 

  • Ve všech prostotách školy a v jejím okolí udržujeme pořádek.
  • řídíme odpady a předcházíme jejich vzniku.
  • Podílíme se na sběru papíru, hliníku, pomerančové kůry, léčivých bylin, víček.
  • Dobře se staráme o rostliny i zvířata ve škole i na zahradě.
  • Šetříme energiemi a vodou.
  • Šetříme papírem, používáme ekologicky šetrné výrobky.
  • O přírodě se učíme v přírodě.
  • Snažíme se jíst zdravě a neplýtvat jídlem.
  • I my patříme do přírody, chováme se k sobě ohleduplně.
  • Tato pravidla dodržujeme i mimo školu.

Ekopravidla jsou vyvěšena ve vestibulu u šaten, jejich dodržování stvrdili všichni žáci i dospělí svým podpisem.

EKOTÝM 2020/2021

Žáci

1.A:
1.B :
2.třída: 
3.A:

3.B:
4.A: 

4.B:
5.třída: 
6.třída: 
7.třída: 
8.třída:
9.třída: 

Učitelé

Mgr. Eva Nováková
Mgr. Jana Maternová
Mgr. Eliška Mužátková

Vedení školy

 

Provozní zaměstnanci

Ladislav Vencálek (školník)
Jaroslava Vostalová (vedoucí školní jídelny)

Úřad městyse

MVDr. Zdeněk Křivánek