Zahrada

Škola má od obce zapůjčen k užívání rozsáhlý pozemek, který slouží jako školní zahrada. Na zahradě děti mohou vidět na vlastní oči to, o čem se učí z učebnic. Hospodaříme v souladu s přírodou, vytváříme vhodné podmínky pro volně žijící živočichy, pěstujeme i plané druhy rostlin. Zelenina, ovoce a květiny mají samozřejmě své místo. Děti se učí pracovat, při práci na svém záhonku si pěstují nejen ředkvičky a hrášek, ale i trpělivost a zodpovědnost, což jsou dnes rostlinky velmi vzácné. V tomto roce se ucházíme o titul "Přírodní zahrada" v rámci společného česko - rakouského projektu Přírodní zahrady bez hranic.

PRVKY V ZAHRADĚ

1.Pěstební záhony ZŠ

Slouží k pěstování bylin, zeleniny, brambor, jahod, květin. Každá třída prvního stupně obdělává svůj záhon, část je společná.

zahrada12. Záhony MŠ
Každé oddělení mateřské školy má jeden záhonek (klíčovou dírku) ohraničený opletkou z proutků, přípravu provádí žáci ZŠ.

3.Kompost

Dvoukomorový kompost slouží k ukládání bioodpadu ze zahrady i ze školy ( třídy, jídelna). Momentálně potřebuje opravu. Kompost využíváme jako hnojivo.

4. Nářaďovna

Vybudovaná v rámci brigád s rodiči ze staré stavební buňky, ze střechy zachycujeme dešťovou vodu na zalévání.

5. WC

Z důvodu větší vzdálenosti od školy nutnost, biologicky rozložitelná náplň, atest hygienika.

zahrada26. Stromková školka

Pěstujeme zde stromky ze semen či dopěstováváme nálety, vzrostlejší stromky vysazujeme v okolí obce, obhospodařuje přírodovědný kroužek.

7. Hmatová stezka

Vybudována žáky, využívána zejména při dnech otevřených dveří, málokdo už dnes chodí bos, tak si ten příjemný pocit užíváme alespoň občas.

8. Mokřadní louka

Přirozeně vlhké místo v zahradě, na jaře zaplavované, sečeme kosou dvakrát ročně , vlhkomilné rostliny.

9. Bylinková spirála

Vybudována žáky, byliny po usušení využíváme k přípravě čajů do čajovny i pro zaměstnance a žáky.

zahrada310. Jílové jezírko

Vybudováno svépomocí, osázení z grantu MŠMT, využíváno k pozorování a lovení živočichů, dětmi nejoblíbenější část zahrady, voda v případě sucha doplněna solárním čerpadlem z nedaleké obecní studny( grant MŠMT), sváděna také dešťová voda ze střechy altánu.

11. Altán pro výuku

Tvar šestiúhelníku, vybaven lavicemi a stoly, podklad vybudován na brigádách, kostru truhlářství pana Vencelidese. Využíván zejména učiteli prvního stupně (čtení, přírodověda, pracovní činnosti i HV).

12. Lesní zákoutí

Velký pařez, kolem lesní rostliny, pozorujeme postupný rozklad dřeva.

13. Smíšený lesík

Každá třída má vysazen svůj strom, využíváme při výuce ( poznávání našich stromů).

14. Jabloňový sad

Vzrostlé jabloně, s údržbou pomáhají místní zahrádkáři, jablka zpracováváme v pracovních činnostech (vaření), ve školní jídelně, většinu moštujeme. Vysazeny tři nové jablůňky v rámci programu CHKO na záchranu starých odrůd.

zahrada415. Ohniště, lavičky

Lavičky z grantu nadace Veronica, využíváno s dětmi (vaření na ohni, pečení brambor) i při dnech otevřených dveří při pečení hadů s rodiči.

16. Volně rostoucí živý plot

Vysázen na brigádě z grantu nadace Veronica, domácí druhy keřů ( hloh, trnka, líska, janovec, šípky). Pohledová clona od silnice, úkryt a potrava pro živočichy a ptactvo).

17. Divočinka

Zákoutí, do kterého nezasahujeme, hromada kamení, větve z prořezu stromů , prostor pro drobné živočichy.