Zahrada

„Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.“

 logo MZP logo SZP 

 

Škola má od obce zapůjčen k užívání rozsáhlý pozemek, který slouží jako školní zahrada. Na zahradě děti mohou vidět na vlastní oči to, o čem se učí z učebnic. Hospodaříme v souladu s přírodou, vytváříme vhodné podmínky pro volně žijící živočichy, pěstujeme i plané druhy rostlin. Zelenina, ovoce a květiny mají samozřejmě své místo. Děti se učí pracovat, při práci na svém záhonku si pěstují nejen ředkvičky a hrášek, ale i trpělivost a zodpovědnost, což jsou dnes rostlinky velmi vzácné. V tomto roce se ucházíme o titul "Přírodní zahrada" v rámci společného česko - rakouského projektu Přírodní zahrady bez hranic.

PRVKY V ZAHRADĚ

1.Pěstební záhony ZŠ

Slouží k pěstování bylin, zeleniny, brambor, jahod, květin. Každá třída prvního stupně obdělává svůj záhon, část je společná.

zahrada12. Záhony MŠ
Každé oddělení mateřské školy má jeden záhonek (klíčovou dírku) ohraničený opletkou z proutků, přípravu provádí žáci ZŠ.

3.Kompost

Dvoukomorový kompost slouží k ukládání bioodpadu ze zahrady i ze školy ( třídy, jídelna). Momentálně potřebuje opravu. Kompost využíváme jako hnojivo.

4. Nářaďovna

Vybudovaná v rámci brigád s rodiči ze staré stavební buňky, ze střechy zachycujeme dešťovou vodu na zalévání.

5. WC

Z důvodu větší vzdálenosti od školy nutnost, biologicky rozložitelná náplň, atest hygienika.

zahrada26. Stromková školka

Pěstujeme zde stromky ze semen či dopěstováváme nálety, vzrostlejší stromky vysazujeme v okolí obce, obhospodařuje přírodovědný kroužek.

7. Hmatová stezka

Vybudována žáky, využívána zejména při dnech otevřených dveří, málokdo už dnes chodí bos, tak si ten příjemný pocit užíváme alespoň občas.

8. Mokřadní louka

Přirozeně vlhké místo v zahradě, na jaře zaplavované, sečeme kosou dvakrát ročně , vlhkomilné rostliny.

9. Bylinková spirála

Vybudována žáky, byliny po usušení využíváme k přípravě čajů do čajovny i pro zaměstnance a žáky.

zahrada310. Jílové jezírko

Vybudováno svépomocí, osázení z grantu MŠMT, využíváno k pozorování a lovení živočichů, dětmi nejoblíbenější část zahrady, voda v případě sucha doplněna solárním čerpadlem z nedaleké obecní studny( grant MŠMT), sváděna také dešťová voda ze střechy altánu.

11. Altán pro výuku

Tvar šestiúhelníku, vybaven lavicemi a stoly, podklad vybudován na brigádách, kostru truhlářství pana Vencelidese. Využíván zejména učiteli prvního stupně (čtení, přírodověda, pracovní činnosti i HV).

12. Lesní zákoutí

Velký pařez, kolem lesní rostliny, pozorujeme postupný rozklad dřeva.

13. Smíšený lesík

Každá třída má vysazen svůj strom, využíváme při výuce ( poznávání našich stromů).

14. Jabloňový sad

Vzrostlé jabloně, s údržbou pomáhají místní zahrádkáři, jablka zpracováváme v pracovních činnostech (vaření), ve školní jídelně, většinu moštujeme. Vysazeny tři nové jablůňky v rámci programu CHKO na záchranu starých odrůd.

zahrada415. Ohniště, lavičky

Lavičky z grantu nadace Veronica, využíváno s dětmi (vaření na ohni, pečení brambor) i při dnech otevřených dveří při pečení hadů s rodiči.

16. Volně rostoucí živý plot

Vysázen na brigádě z grantu nadace Veronica, domácí druhy keřů ( hloh, trnka, líska, janovec, šípky). Pohledová clona od silnice, úkryt a potrava pro živočichy a ptactvo).

17. Divočinka

Zákoutí, do kterého nezasahujeme, hromada kamení, větve z prořezu stromů , prostor pro drobné živočichy.

www.mzp.cz    www.sfzp.cz

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.