Dokumenty

Číslo účtu Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace: 162 409 6359 / 0800

POZOR! Platby z účtů probíhají k 15.dni v měsíci. Pokud nebude k tomuto datu na účtu strávníka dostatek prostředků, platba se neuskuteční a strávník musí částku zaplatit hotově v kanceláři ŠJ. Zde také nahlaste veškeré změny týkající se stravování.